Podplukovník Viktor Savič Pľjušť padol pri oslobodzovaní Skalice 11. apríla 1945 zbraňou nemeckého ostreľovača vo chvíli, keď chcel počas streľby chrániť 6-ročné dievčatko. Malo sa tak stať na križovatke ulíc Koreszkovej a Nešporovej. Pri dome, kde Pľjušť zahynul, bola dlho umiestnená ako symbol kamenná guľa.
Tak to je milá legenda, ktorá bola v Skalici dlho považovaná za pravdu a pravdepodobne bola príčinou, prečo v Skalici postavili Pľjušťov pomník. Historická skutočnosť sa objasnila až keď 5. apríla 2016 mesto navštívil ruský veľvyslanec Alexej Leonidovič Fedotov, ktorého delegácia priniesla archívny materiál v rozsahu niekoľkých strán o osobe V. S. Pľjušťa.
Viktor Savič Pľjušť (Виктор Саввич Плющ) sa narodil v roku 1913 v Sevastopole. Vo funkcii zástupcu náčelníka spojovacieho oddielu 53. armády 2. ukrajinského frontu padol 16. apríla 1945 na Morave medzi obcami Žeraviny a Lideřovice. Pochovaný bol však v blízkej Skalici na námestí v samostatnom hrobe. V roku 1946 boli jeho ostatky exhumované a prevezené na Slavín.
Pomník s epoxidovou bustou V. S. Pľjušťa dlho stál v Skalici pri škole Mallého na začiatku Ulice pplk. Pľjušťa blízko hlavnej križovatky. Bol odhalený v roku 1965. V roku 2007 pred školou vybudovali Park oslobodenia a Pľjušťov pomník presunuli bližšie pred školu. Do parku umiestnili aj Sochu slobody, kde je na pamätnej tabuli meno podplukovníka zaznamenané v podobe Pljušč, aj keď slovenčina ponúka aj ďalší vhodný preklad v tvare Pľušč.

 

Jozef Špaček: Prechádzky našou minulosťou, in: Skaličan 10/2011, str. 12;
Jozef Špaček: Ako a kde zahynul pplk. Pľjušť, in: Skalický press 6/2018, str. 2

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy