Podľa dokumentov zverejnených na portáli pamyat-naroda.ru bolo v Mokrom Háji po prechode frontu pochovaných 26 vojakov Červenej armády. Z nich 25 vrátane jedného dôstojníka patrilo do zostavy 1. gardovej paradesantnej divízie, ktorej velil plukovník Dmitrij Filippovič Soboljev (*1903, Дмитрий Филиппович Соболев). Všetci vojaci z 1. divízie, ale u dvoch zomrelých na následky zranení to len predpokladáme, patrili do 13. gardového paradesantného pluku, ktorému velil podplukovník Zinovij Gjenatullajevič Ischakov (*1908, Зиновий Генатулаевич Исхаков). Vojaci 1. divízie boli pochovaní na obecnom cintoríne alebo možno v jeho bezprostrednom susedstve. Okrem nich bol v obci pochovaný ešte jeden vojak zo 777. streleckého pluku 227. streleckej divízie.
Jeden dôstojník a štvorica vojakov nižších hodností z 13. gardového paradesantného pluku 1. gardovej paradesantnej divízie bola podľa výkazu ľudských strát pochovaná na severnom okraji Mokrého Hája na cintoríne v samostatných hroboch. Poľná mapa pochovaných dôstojníkov (vieme len o jednom) bola zhotovená len veľmi povrchne.

 • Vasilij Sergjejevič Čingin (Василий Сергеевич Чингин) sa narodil 15. januára 1925 v Rusku v osade Zagorodskaja pri meste Vytegra (Вологодская обл., Андомский р-н, с. Загородское). Do Červenej armády ho povolali v marci 1943 a ako radového vojaka zaradili do 391 záložného streleckého pluku. Od septembra 1943 bol v zostave 15. motostreleckej brigády. Dvakrát bol zranený; vo februári a júni 1944. V júli 1944 nastúpil na dôstojnícky kurz. Od 12. februára 1945 bol preradený do zostavy 53. armády a od 27. marca 1945 slúžil v hodnosti podporučíka ako veliteľ streleckej čaty v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol tetu Mariju Jefimovnu Šalynovú z mesta Vytegra. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája na cintoríne.
 • Nikolaj Nikiforovič Kravcov (Николай Никифорович Кравцов) sa narodil v roku 1912 v Rusku v obci Jeľjevka v Krasnojarskom kraji (Красноярский край, Каратузский р-н, с. Ельевка). V Červenej armáde bol od 24. apríla 1944. V hodnosti seržanta ako veliteľa oddielu 1. učebného útočného pluku 230. armádnej záložnej streleckej divízie (53. armáda) ho vyznamenali medailou Za bojové zásluhy (1944). Naposledy slúžil v hodnosti seržanta ako veliteľ streleckého oddielu v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Nataľju Jakovljevnu Kravcovovú. Krátko po smrti bol vyznamenaný medailou Za odvahu za bojový čin pri Hrone v Novom Tekove z 25. marca 1945. Nasledujúci deň bol zranený. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na cintoríne v Mokrom Háji v samostatnom hrobe.
 • Vasilij Maksimovič Martynenko (Василий Максимович Мартыненко; niekde Martanenko, Martinenko, Мартаненко, Мартиненко) sa narodil v roku 1912 na Ukrajine v meste Nová Praha (Украинская ССР, Кировоградская обл., Ново-Пражский р-н, с. Новопрага; ukr. Нова Прага). Do Červenej armády ho povolali 26. júna 1941. Padol do zajatia 30. augusta 1941 a tri roky strávil v rumunských lágroch. Predpokladalo sa, že zahynul a bol pochovaný v obci Selivanivka pri meste Ananiv (Одесская обл., Ананьевский р-н, с. Селивановка). Po vyslobodení ho v októbri 1944 zaradili do 228. streleckej divízie. Naposledy slúžil v hodnosti vojaka ako zástupca veliteľa streleckého oddielu v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Jefinu (Afinu) Vasiľjevnu Martynenko, rod. Mumarovskaju, z Novej Prahy. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája na cintoríne v samostatnom hrobe.
 • Semjon Fjodorovič Bezrodnyj (Семен Федорович Безродный; niekde Bezradnyj, Безрадный) sa narodil v roku 1912 na Ukrajine v obci Kirničky v Odeskej oblasti (Украинская ССР, Одесская обл., Песчанский р-н, с. Кирнички). Do Červenej armády ho povolali v roku 1944. Slúžil v 288. gardovom streleckom pluku 94 gardovej streleckej divízie, do ktorej ho zaradili 21. mája 1944. Naposledy slúžil ako guľometčík v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Annu Fedosejevnu Bezrodnuju z obce Kirničky. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na cintoríne v Mokrom Háji v samostatnom hrobe.
 • Pavjel Pjotrovič Slobodenjuk (Павел Петрович Слободенюк) sa narodil v roku 1902 na Ukrajine v obci Sloboda pri meste Vinnycja (Украинская ССР, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Слобода). Do Červenej armády ho povolali 3. marca 1944. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol zaradený 9. marca 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Feodosiju Ivanovnu Slobodenjuk z obce Sloboda-Daškovecka. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na cintoríne v Mokrom Háji v samostatnom hrobe.

Podľa zápisu z výkazu strát bol na severnom okraji obce pochovaný radový vojak z 13. gardového paradesantného pluku.

 • Gerasim Aksenťjevič Bekalo (Герасим Аксентьевич Бекало) sa narodil v roku 1910 na Ukrajine v obci Ochmatovo pri meste Žaškov (Украинская ССР, Киевская обл., Жашковский р-н, с. Охматово; ukr. Жашків, Охматів). V Červenej armáde bol od roku 1940. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol zaradený od 9. marca 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Mariju Grigorjevnu Bekalo z Ochmatova. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho v samostatnom hrobe na severnom okraji Mokrého Hája.

Na severnom okraji Mokrého Hája na cintoríne bolo pochovaných 17 radových vojakov a seržantov 13. gardového paradesantného pluku 1. gardovej paradesantnej divízie v dvoch hrobových jamách s ôsmymi a deviatimi telami. V každej jame boli telá v dvoch radoch. Popisky umiestnení hrobov vojakov udávame tak, ako boli zaznamenané na spoločnej poľnej mapke. Popisky miest hrobov podľa výkazu ľudských strát boli totožné s mapkou len v prípade väčšej hrobovej jamy.

 • Grigorij Jevtichovič Burjak (Григорий Евтихович Буряк) sa narodil v roku 1913 na Ukrajine v meste Perejaslav (Украинская ССР, Киевская обл., Переяславский р-н, г. Переяслав). V Červenej armáde bol od roku 1939. Naposledy slúžil ako zástupca veliteľa čaty v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do zostavy ktorej bol zaradený od 5. marca 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Taťjanu Kuzminičnu Burjak z mesta Odincovo pri Moskve. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája; spodný rad, 1. z juhu.
 • Nikolaj Josifovič Čačuch (Николай Иосифович Чачух) sa narodil v roku 1921 v Rusku v meste Tuapse pri Krasnodare (Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе). Do Červenej armády ho povolali v roku 1941 v Kazachstane. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol otca Josifa Nagejeviča Čačucha. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája; spodný rad, 2. z juhu.
 • Nikolaj Dmitrijevič Sivak (Николай Дмитриевич Сивак) sa narodil v roku 1926 na Ukrajine v obci Topory pri Žitomire (Украинская ССР, Житомирская обл., Ружинский р-н, с. Топары; Ружин, Топори). Do Červenej armády ho povolali v roku 1944. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej ho zaradili 5. marca 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol matku Annu Grigorjevnu Sivak z obce Topory. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája; spodný rad, 3. z juhu.
 • Botam Chodžašev (Ботам Ходжашев; niekde Batan, Betan Chodžasev, Батан, Бетан Ходжасев) sa narodil v roku 1913 v Kirgizsku v meste Suzak pri Džalalabade (Киргизская ССР, Джалал-Абадская обл., Сузакский р-н, с. Сузак). Do Červenej armády ho povolali v roku 1941. V tom čase (1942) uviedol ako kontaktnú osobu manželku Raziju Asambajevovú zo Suzaku. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol zaradený od 6. marca 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Sagataiaš. Korobajevovú z mesta Džalalabad. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája; spodný rad, 4. z juhu.
 • Nikolaj Vasiľjevič Zajcev (Николай Васильевич Зайцев) sa narodil v roku 1924 v Rusku v obci Sudženskije kopi (Новосибирская обл., Анжерский р-н, с. Судженские копи). Do Červenej armády ho povolali v auguste 1942. Až do konca roka 1944 bol zaradený v zostave 161. samostatného práporu (bližšie neurčeného). Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol zaradený od 5. marca 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol matku Fainu (Faonu) Seijeveretovnu Zajcevovú, rod. Seijeznevovú, z obce Sudženskije kopi. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája; druhý rad, 1. z juhu.
 • Ivan Jefrjemovič Jastrjebov (Иван Ефремович Ястребов; niekde Jefimovič, Ефимович) sa narodil v Rusku v Petrohradskej oblasti (Ленинградская обл., Валдайский р-н, с. Широва altern. Шилово). Do Červenej armády ho povolali v roku 1944. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol preradený od 6. marca 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol brata Aleksandra Jefrjemoviča Jastrjebova z mesta Šalovo. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája; druhý rad, 2. z juhu.
 • Fjodor Lukič Semjonov (Федор Лукич Семенов) sa narodil v roku 1909 v Rusku v osade Sparny - Sparnoje (súčasť obce Vargaši pri Kurgane; Курганская обл., Варгашинский р-н, д. Ст. Спарны). Do Červenej armády ho povolali v roku 1944. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej ho zaradili 5. marca 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Nadeždu Iľjiničnu Semjonovovú z obce Vargaši. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája; druhý rad, 3. z juhu.
 • Vasilij Isajevič Savuškin (Василий Исаевич Савушкин) sa narodil v roku 1898 v Rusku (bližšie nevieme určiť, Куйбышевская обл., Криниковский р-н, с. Комики). Do Červenej armády ho povolali v roku 1944 (Восточно-Казахстанская обл., Меркуловский р-н). Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej ho zaradili 6. marca 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Jefrosiniju Ivanovnu Savuškinovú z obce Gornoje v Kazachstane. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája; druhý rad, 4. z juhu.
 • Makej Anisimovič Golub (Макей Анисимович Голуб; niekde aj Mokej Мокей) sa narodil v roku 1900 na Ukrajine v obci Maňkovka pri meste Beršaď (Украинская ССР, Винницкая обл., Бершадский р-н, с. Маньковка; ukr. Бершадь, Маньківка). V Červenej armáde bol od novembra 1944 a15. decembra 1944 bol zranený. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Akseniju Sidorovnu Golub z Maňkovky. Krátko po smrti bol vyznamenaný Radom Veľkej vlasteneckej vojny 2. stupňa za bojový čin z 10. apríla 1945 v obci Sudoměřice, keď zlikvidoval guľometné postavenie nepriateľa a viacero nepriateľských vojakov. V odôvodnení vyznamenania sa neuvádza, že by pritom zahynul, ale už 11. apríla 1945 bol vyradený zo stavu jednotky z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na cintoríne na severnom okraji Mokrého Hája; spodný rad, 1. zo severu.
 • Nikita Lavrjenťjevič Midljar (Никита Лаврентьевич Мидляр; niekde Midijar, Midmar, Мидияр, Мидмар ) sa narodil v roku 1914 na Ukrajine v obci Žachnovka pri meste Tyvrov (Украинская ССР, Винницкая обл., Тывровский р-н, с. Жахновка; ukr. Тиврів, Жахнівка). Do Červenej armády ho povolali v roku 1945. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol zaradený 6. marca 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Oľgu Mefoďjevnu Midljar zo Žachnovky. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na cintoríne na severnom okraji Mokrého Hája; spodný rad, 2. zo severu.
 • Meljentij Pjotrovič Maljuta (Мелентий Петрович Малюта) sa narodil v roku 1902 na Ukrajine v obci Šimonovka pri meste Teplik (Украинская ССР, Винницкая обл., Тепликский р-н, с. Шимоново; ukr. Вінниця, Теплик, Шиманівка). V Červenej armáde bol od roku 1941. Mohlo by ísť o radového vojaka (bydliskom na majeri Tomaki pri meste Sofiivka (Днепропетровская обл., Софиевский р-н, Мариевский с/с, хутор Томаки), ktorý v zostave 130. jazdeckého pluku 26. jazdeckej divízie padol do zajatia na prelome augusta a septembra 1941. Opätovne ho povolali do Červenej armády 18. marca 1944. Bol vyznamenaný medailami Za bojové zásluhy (1944) a Za odvahu (1944) ako radového vojaka v zostave 1127. streleckého pluku 337. streleckej divízie. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej ho zaradili len pár dní pred smrťou. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Jekaterinu Grigorjevnu Maljuta zo Šimonovky. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na cintoríne na severnom okraji Mokrého Hája; spodný rad, 3. zo severu.
 • Aljeksej Ivanovič Grekul (Алексей Иванович Грекул) sa narodil v roku 1901 v Moldavsku v obci Lunga pri meste Dubossary (Одесская обл., Дубоссарский р-н, с. Лунга). V Červenej armáde bol od apríla1944. Naposledy slúžil ako zástupca veliteľa streleckej čaty v hodnosti staršieho seržanta v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Vjeru Grigorjevnu Grekul z osady Marjanivka pri meste Križopol na Ukrajine (Мар'янівка, Крижопіль). Zranenia utrpel v apríli, októbri a decembri 1944. Krátko po smrti bol vyznamenaný Radom Veľkej vlasteneckej vojny 2. stupňa za bojový čin z 10. apríla 1945 v obci Sudoměřice, keď zlikvidoval guľometné postavenie nepriateľa a viacero nepriateľských vojakov. V odôvodnení vyznamenania sa neuvádza, že by pritom zahynul, ale už 11. apríla 1945 bol vyradený zo stavu jednotky z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na cintoríne na severnom okraji Mokrého Hája; spodný rad, 4. zo severu.
 • Aljeksej Jefimovič Parfjenov (Алексей Ефимович Парфенов) sa narodil v roku 1925 v Rusku v osade Ivanovka pri meste Tonšajevo (Горьковская обл., Тоншаевский р-н, д. Ивановка). Do Červenej armády ho povolali 19. decembra 1942. Naposledy slúžil ako veliteľ oddielu v hodnosti seržanta v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej ho zaradili od 6. apríla 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol matku Taťjanu Sergejevnu Parfjenovovú z Ivanovky. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na cintoríne na severnom okraji Mokrého Hája; spodný rad, 5. zo severu.
 • Pavjel Ivanovič Zatorskij (Павел Иванович Заторский) sa narodil v roku 1912 na Ukrajine v obci Andrejevka (Украинская ССР, Кировоградская обл., Тишковский р-н, с. Андреевка; ukr. Кропивницький, Тишківка, Андріївка). Do Červenej armády ho povolali v roku 1944. Naposledy slúžil v hodnosti ml. seržanta v mínometnom oddiele v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Jevdokiju Fjodorovnu Zatorskuju z Andrejevky. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na cintoríne na severnom okraji Mokrého Hája; horný rad, 1. z juhu.
  V zostave 13. gardového paradesantného pluku bol od 5. júla 1944 Pavjel Grigorjevič Zatorskij (* 1912, Павел Григорьевич Заторский). Do Červenej armády bol povolaný v marci 1944. Vyznamenali ho medailou Za odvahu za bojový čin z 25. októbra 1944 pri rieke Tisa, ako mínometčíka v hodnosti vojaka. Pravdepodobne sa jedná o rovnaké osoby.
 • Matvjejevič Gluščenko (Владимир Матвеевич Глущенко) sa narodil v roku 1914 na Ukrajine v obci Guljajpole pri meste Katerinopol (Украинская ССР, Киевская обл., Катеринопольский р-н, с. Гуляй-поле; ukr. Катеринопіль, Гуляйполе). Do Červenej armády ho povolali v roku 1944. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol preradený 19. februára 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Anastasiju Kuprijanovnu Gluščenko z obce Petrovka v Odeskej oblasti. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. alebo 12. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája; horný rad, 2. z juhu.
 • Lukaš Andrejevič Užvak (Лукаш Андреевич Ужвак; niekde aj Luka, Лука) sa narodil v roku 1903 na Ukrajine v obci Košarovka (Košarince) pri meste Vinnycja (Украинская ССР, Винницкая обл., Бершадский р-н, с. Кошаровка altern. Кошаринцы; ukr. Вінниця, Кошаринці). Z dôvodu nezvestnosti bol 19. augusta 1941 vyradený zo zostavy 255 streleckého pluku. Do Červenej armády ho opätovne povolali 25. marca 1944 a 29. apríla 1944 padol do zajatia. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol zaradený 20. februára 1945. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Jevdakiju Pjotrovnu Užvak z Košarovky. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. alebo 12. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája; horný rad, 3. z juhu.
 • Ivan Antifrijevič Skakun (Иван Антифриевич Скакун; niekde aj Antifejevič, Антифееивич) sa narodil v roku 1922 na Ukrajine v osade Berezovka pri meste Balta (Украинская ССР, Одесская обл., Балтский р-н, с. Березовка; ukr. Балта, Березівка). Do Červenej armády ho povolali v roku 1944. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 13. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Mariju Vasiľjevnu Skakun z obce Baltského regiónu. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na severnom okraji Mokrého Hája na cintoríne; horný rad, 4. z juhu.

Na cintoríne v obci boli pochovaní dvaja radoví vojaci 1. gardovej paradesantnej divízie, ktorí zomreli v poľnom lazarete na následky zranení.

 • Grigorij Artemjevič Mesroňjan (Григорий Артемьевич Месроньян) sa narodil v roku 1904 v Azerbajdžane v meste Baku (Азербайджанская ССР, г. Баку). Do Červenej armády bol povolaný v roku 1942, manželka žila v Baku. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol zaradený len pár dní pred smrťou. Vyradený zo stavu jednotky bol 14. apríla 1945 na následky zranení z boja. Pochovali ho na obecnom cintoríne v Mokrom Háji.
 • Vasilij Nikonorovič Žukov (Василий Никонорович Жуков) s narodil v roku 1923 v Rusku v obci Roždestvenka v Krasnojarskom kraji (Красноярский край, Бирилюсский район, д. Рождественка). Do Červenej armády bol povolaný v roku 1942 a opätovne v októbri 1944. Ako kontaktnú osobu uviedol matku Mariju Ivanovnu Žukovovú z Roždestvenky. Naposledy slúžil ako strelec v hodnosti vojaka 1. gardovej paradesantnej divízie. Vyradený zo stavu jednotky bol 13. apríla 1945 na následky zranení z boja. Pochovaný bol na obecnom cintoríne v Mokrom Háji.

V obci bol pochovaný aj jeden radový vojak z inej než 1. gardovej paradesantnej divízie. Patril do 777. streleckého pluku 227. streleckej divízie, ale nepoznáme miesto jeho hrobu.

 • Šakar Džulajev (Шакар Джулаев) sa narodil v roku 1907 v Uzbekistane v obci Sarazaberenskij (Узбекская ССР, Самаркандская обл., Истыхенский р-н, Саразаберенский с/с). V Červenej armáde bol od roku 1943. Naposledy slúžil v hodnosti vojaka ako strelec v 777. streleckom pluku 227. streleckej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Sanam Džulajevovú z obce Sarazaberenskij. Zo stavu jednotky bol vyradený 11. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho v Mokrom Háji.

 

Kamerové systémy