Pomník padlých v Holíči bol postavený ako pomník padlým v 1. svetovej vojne. Odhalili po viacročnom úsilí 25. júna 1939. Autorom pomníka bol miestny kamenár Rastislav Kocourek, projekt pomníka pripravil už v roku 1928. Pomníku dominuje vysoký pylón. Na kamennej tabuli je rozsiahly menoslov padlých vojakov z mesta v 1. svetovej vojne a bronzový reliéf raneného vojaka v náručí ženy - alegórie slovenskej krajiny. Podľa signatúry (Pelikán) by autorom reliéfu mal byť olomoucký sochár Julius Pelikán (1887-1969).
V roku 1946 pridali na pomník novú tabuľu s menoslovom padlých vojakov v 2. svetovej vojne, ktorá pripomína aj obetu 36 vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Holíča 11. apríla 1945. Nápisy na pomníku boli obnovené v roku 1975. V roku 2002 dal pozlátením zvýrazniť písmo na tabuliach Jaroslav Prilučík ml. z Floridy. V roku 2021 dalo mesto pomník zrenovovať s dotačnou podporou 2 tis. € z úradu vlády.

 

BAKIČ IGNÁC
BARTAL ŠTEFAN
BARTOŠÍK PAVEL
BEITZ GAŠPAR
BÍLEK IGNÁC
BÍLEK MARTIN
BILOVSKÝ PAVEL
BLUSKA IGNÁC
BOHÚŠ JÁN
BONDY JAKOB
BRDEČKA PAVEL
BUCHER GABRIEL
BUDOVIČ IMRICH
BUDOVIČ ŠTEFAN
ČECH PAVEL
ČERMÁK MICHAL
ČERMÁK MICHAL
ČÍŽEK ANTONÍN
DUBECKÝ JÁN
FAGAN IGNÁC
FISCHER SIGMUND
FISCHER ROBERT
FLEISCHER SIMON
FOLTÝN MICHAL
GAŠPÁREK PAVEL
GOLDFINGER RICHARD

1896 1918
1895 1918
1885 1917
1885 1918
1895 1918
1894 1916
1886 1916
1894 1918
1900 1918
1880 1915
1888 1916
1895 1918
1892 1917
1884 1914
1882 1918
1875 1914
1879 1914
1882 1916
1880 1915
1877 1918
1874 1916
1888 1915
1885 1914
1892 1914
1888 1917
1882 1916

DR GRÜNWALD MORIC
GUTTMANN EUGEN
HAVEL MAREK
HORŇÁK PAVEL
HRNČIRÍK FERD.
HRNČIRÍK ŠTEFAN
HRUŠECKÝ PAVEL
HRUŠECKÝ ŠTEFAN
HUSPENINA JÁN
CHODÚR JÁN
ITZEK HEINRICH
ITZEK RICHARD
JANČÁR JOZEF
JANÁČEK VIKTOR
JANUBA RICHARD
JONÁŠTIK JÁN
JONÁŠTIK JOZEF
JONÁŠTIK ŠTEFAN
JURČEK JOZEF
KABELÍK IGNÁC
KARAS JÁN
KARNOŠ MICHAL
KLVAČ JÁN
KOMATINSKÝ MICHAL
KOŠÍK JÁN
KUBICA VENDELIN

1882 1916
1887 1916
1879 1916
1892 1914
1879 1917
1888 1918
1880 1917
1886 1916
1894 1916
1874 1916
1895 1916
1897 1917
1870 1918
1888 1914
1880 1916
1892 1916
1897 1916
1876 1915
1892 1919
1887 1915
1884 1918
1897 1918
1898 1917
1896 1916
1884 1916
1876 1917

KUČERA JÁN
KUNST RUDOLF
LANGER RUDOLF
LÖFEER FRIDRICH
LÖWENROSEN ARTH.
MADÁK JÁN
MARCHFELD OSKAR
MIKULÁŠEK JÁN
MIKULOVIČ JOZEF
MUNK MORIC
NEMČOVSKÝ MICHAL
NEMRAVA PAVEL
NOVÁK MICHAL
OKENICA ANTONÍN
PAKAN MARTIN
PANIČEK JÁN
PAVELKA FRANT.
PAVLAČKA IMRICH
PECHA FRANTIŠEK
PELIKÁN MICHAL
PIRÁK ALBERT
PIRÁK JOHANN
PRINC JOZEF
PRINC MARKUS
PROKOP IMRICH
REHÁK MICHAL

1878 1915
1890 1916
1893 1915
1895 1916
1894 1918
1880 1916
1889 1914
1885 1919
1887 1915
1877 1916
1884 1915
1895 1916
1876 1914
1889 1915
1881 1916
1877 1914
1896 1917
1896 1916
1898 1915
1886 1918
1892 1917
1890 1917
1882 1916
1873 1915
1882 1915
1883 1918

RIHA IGNÁC
RIHA ŠTEFAN
RUŽIČKA JÁN
RUŽIČKA PAVEL
SERŠEN MARTIN
SIVÁK JÁN
SLÁDEK JÁN
SLOBODA FRANT.
SLOBODA PAVEL
SONNENSCHEIN MORIC
SRNEC PAVEL
STAŠEK JOZEF
STAŠEK ŠTEFAN
ŠAVARA JOZEF
ŠAFRÁNEK ŠTEFAN
ŠEBESTA JÁN
ŠEBESTA IMRICH
ŠEBESTA ŠTEFAN
ŠENIGLA JÁN
ŠENIGLA JÁN
ŠENIGLA ŠTEFAN
SCHMIDT IZIDOR
ŠPAČEK JÁN
STEINER JULIUS
TOKOŠ ANTON
TOKOŠ JÁN

1898 1916
1897 1915
1894 1915
1879 1914
1875 1916
1881 1916
1881 1915
1885 1915
1873 1918
1892 1919
1887 1917
1876 1914
1877 1915
1878 1916
1875 1915
1887 1916
1894 1914
1900 1918
1889 1915
1872 1918
1899 1918
1875 1916
1886 1914
1877 1916
1894 1914
1892 1915

TOKOŠ MARTIN
TOKOŠ ROBERT
TOKOŠ ŠTEFAN
UHER PAVEL
UHEREK JÁN
VÁLEK VENDELIN
VALÚCH MICHAL
VAŇA MARTIN
VEPY PAVEL
VESELSKÝ PAVEL
VLČEK RUDOLF
VRBOVSKÝ JÁN
VYSKOČIL GABRIEL
VYSKOČIL VINCENC
VYŠŇÁK ŠTEFAN
VYŠŇÁK MICHAL
WEISS HERMANN
WERNER EMIL
ZABADAL PAVEL
ZBORKA ALOJZ
ZIMA JÁN
ZLÁMAL JÁN
KNIEPEIS OTTO

1883 1915
1896 1918
1898 1917
1875 1916
1882 1916
1894 1916
1895 1917
1879 1917
1894 1916
1877 1915
1892 1918
1878 1915
1895 1918
1895 1917
1885 1917
1899 1918
1879 1914
1894 1915
1890 1915
1884 1915
1896 1916
1889 1917
1899 1918

 

Vojak Imrich Pavlačka padol na talianskom fronte v roku 1916. Jeho meno je zaznamenané na rodinnom náhrobku holíčskeho cintorína. Je na ňom jeho fotomedailón a vytesaný nápis (Spomienka na IMRICHA PAVLAČKU, ktorý padol na ital. bojišti r. 1916 vo veku 20 r. Večná mu pamäť.).

Osudy vojakov z Holíča, ktorí zahynuli a zostali nezvestní počas 1. svetovej vojny, komplexne spracovala Ivana Fialová (Od zrušenia feudalizmu do vzniku ČSR, in: Holíč - príbeh nášho mesta, zost. R. Irša, Holíč 2014, str. 142-147).

 

Peter Brezina: Obete a pamätníky 1. svetovej vojny, in: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 84

Nenarodeným deťom, Holíč
Májové povstanie českého ľudu, Holíč
Holokaust židovských rodín, Holíč
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Pavel Groebl (1850 - 1933), Holíč
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
František Sláma (1847 - 1900), Holíč
Anton Pulanich (1884 - 1962), Holíč
Ján Stašek - obnova kostola, Holíč
Vznik ČSR, Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Jozef Čabelka (1910 - 1987), Holíč
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Ján Jaromír Boor (1852 - 1913), Holíč
Daniel Rapant (1897 - 1988), Holíč
Kamerové systémy