Po profesorskom poste na banskoštiavnickom lýceu Daniel Gabriel Lichard prijal miesto evanjelického farára v Skalici (1844 - 1847). Na funkciu skoro rezignoval a plne sa venoval publicistike a vydavateľskej činnosti. V roku 1847 vyšiel jeho prvý kalendár Domová pokladnica. Od roku 1849 sa stal redaktorom Slovenských Novín vydávaných viedenskou vládou až do ich zániku v roku 1861. Následne sa vrátil do Skalice a pokračoval vo vydávaní Domovej pokladnice. Svoje myšlienky, ktorými propagoval zakladanie drobných sporiteľní a peňažných družstiev, publikoval vo svojich hospodárskych novinách Obzor (1863 - 1882) až do konca života. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Skalici.
Dňa 15. januára 2012 bola v priestore skalického evanjelického chrámu odhalená pamätná tabuľa D. G. Lichardovi. Udalosť sa konala počas služieb božích, keď kázeň viedol generálny biskup Miloš Klátik a liturgiu konali myjavský senior Juraj Šefčík a skalický farár Peter Švehla. Ten v krátkosti oboznámil prítomných so životom a dielom D. G. Licharda. Udalosť bola prológom Roku D. G. Licharda, v rámci ktorého sa 30. apríla v Skalici konala aj konferencia spojená s výstavou venovanou jeho životu. V Skalici má Lichard odhalenú aj pamätnú tabuľu na dome, v ktorom býval a tiež aj sochu pod zvonicou evanjelického kostola.

Peter Švehla: K 200. výročiu narodenia D. G. Licharda, 18. 1. 2012, in: ecav.sk

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy