Prvé reálne kroky k výstavbe pomníka padlých vykonal starosta obce Pavel Podmajerský. Výnos zo zábavy Roľníckej besedy v lete 1929 v sume 180 korún odložil na pomník. Rodiny padlých vojakov prispeli sumou 3 067 korún, od obyvateľov sa vyzbieralo ďalších 13 027, v tom bolo započítaných aj 1 855 od vysťahovalcov z Ameriky. Obec si 25. mája 1930 objednala pomník u Vladimíra Becka a Antonína Sojáka zo Strážnice na Morave za 10 300 korún. Podľa obecného uznesenia 19. augusta 1930 sa rozhodlo o osadení pomníka oproti škole pri hlavnej ceste na Hornej Doline na pozemku Pavla Kadlečíka. Obyvatelia z Dolnej Doliny sa s tým ale nezmierili, požadovali aby pomník stál na cintoríne na Dolnej Doline. Dohodu nevyrokovali ani zástupcovia okresu, ktorí obec navštívili.
Slávnostné odhalenie pomníka sa vykonalo 26. októbra 1930 za daždivého počasia. Hlavnú reč predniesol Miloš Beblavý, evanjelický farár zo Sobotišťa. Prítomní boli zástupcovia obce, školská mládež aj dychová hudba zo Sobotišťa. Obyvatelia Dolnej Doliny neprišli. Už začiatkom októbra ich zástupcovia podali žalobu na obec, aby boli Dolnodolinčanom vrátené peniaze, ktoré darovali na pomník. Ich žaloby ale postupne zamietli na okresnom, krajskom aj najvyššom súde. Vyrúbené súdne trovy ich stáli nakoniec skoro toľko, ako stál pomník samotný.
Pomníku dominuje súsošie frontového vojaka s malým dievčaťom. Na podstavci s pôdorysom nepravidelného šesťstenu je vytesaný oslavný nápis, po jeho skosených bokoch osadili dve pamätné tabule s menoslovmi padlých vojakov. Pomník dnes stojí asi 3 desiatky metrov od miesta pôvodného osadenia.

JÁN BENDA č. 75
JÁN GAŠA č. 32
JÁN GABRIEL č. 38
JÁN GABRIEL č. 45
ŠTEFAN HAVLÍK č. 64
MARTIN HAVLÍK č. 110
ŠTEFAN CHLAPEČKA č. 16
PAVEL CHOVANEC č. 232
PAVEL JANKOVICH č. 9
MATEJ JANKOVICH č. 72
JÁN JANKOVICH č. 74
MARTIN JANKOVICH č. 77
PAVEL JANKOVICH č. 80
SAMUEL JANKOVICH
MARTIN JEDINÝ č. 235
MARTIN KALNÝ č. 66
JÁN KALNÝ č. 68
PAVEL KADLEČÍK č. 69
JÁN KADLEČÍK č. 172
PAVEL KADLEČÍK č. 176
JÁN KADLEČÍK č. 213
PAVEL KADLEČÍK č. 442
ŠTEFAN KADLEČÍK č. 195

NA PAMIATKU DRAHÝCH
OBETÍ UKRUTNEJ
SVETOVEJ VÁLKY
1914 – 1918.
KTORÍ STE PADLI
V KRUTOM BOJI VÁM
K POCTE TENTO KAMEŇ
STOJÍ. SRDEČNÝ VÁM
POZDRAV DÁVA. BUĎ
VEČNÝ POKOJ VÁM
A SLÁVA.

POMNÍK POSTAVIŤ DALI
ICH VERNÍ A VĎAČNÍ
SPOLUOBČANIA.

JURAJ KUBÍČEK č. 147
MARTIN KUBA č. 161
JÁN KUBA č. 168
PAVEL MARTIŠ č. 47
PAVEL MARTIŠ /Sobotište/
REHOR MALÍK
JOZEF PROVAZNÍK
JÁN PODMAJERSKÝ č. 159
JÁN PUKANČÍK č. 184
MICHAL PREKOPA č. 222
TOMÁŠ PREKOPA č. 222
PAVEL RYBNIKÁR č. 152
MARTIN RYBNIKÁR č. 203
MARTIN RYBNIKÁR č. 441
JÁN RYBNIKÁR č. 210
JÁN SLEZÁK č. 15
PAVEL SLEZÁK č. 97
JURAJ SLEZÁK č. 97
PAVEL SLOBODA
JÁN ŠVRČEK č. 60
JÁN TOMAN č. 185
PAVEL VRABLIC č. 49
PAVEL ZRINI č. 25

 

Miloš Beblavý: Pomník vo svetovej válke padlých vojakov, in: Pamätná kniha obce Podbranč, str. 12-15

Oslobodenie Červenou armádou, Podbranč
Evanjelickým martýrom, Podbranč
Kamerové systémy