Na Myjave vznikol prvý hasičský spolok 12. apríla 1881. Jeho veliteľom bol evanjelický učiteľ Karol Viest, zástupcom veliteľa advokát Ján Klempa. Vo vedení boli evanjelický kaplán Karol Borsuk a advokát Ján Valášek. Keď Viestovi zakázali viesť spolok, vo funkcii ho v roku 1884 vystriedal Ján Klempa. Uhorským úradom ale prekážala slovenská organizácia spolku, preto ho ešte v tom roku ministerským výnosom rozpustili a založili nový ohňohasičský spolok, ktorého veliteľom bol prednosta pošty G. Zental.
Pamätnú tabuľu zakladateľom prvého hasičského spolku na Myjave odhalili 1. septembra 2017 v parku na Námestí M. R. Štefánika.

 

Dobrovoľné hasičské zbory, in: myjava.sk

Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
 • Súradnice:
  48.7434981, 17.5384072
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Výročia evanjelického kostola, Myjava
 • Súradnice:
  48.7500614, 17.5652319
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
 • Súradnice:
  48.7500808, 17.5652372
Obetiam holokaustu, Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
 • Súradnice:
  48.75042417993016, 17.56588577283128
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
 • Súradnice:
  48.74982110067299, 17.56498713986025
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
 • Súradnice:
  48.74431765095681, 17.536061755341052
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
 • Súradnice:
  48.74446999779747, 17.539343120687818
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
 • Súradnice:
  48.75254876045184, 17.565931858652448
SNR 1848 - Anna Kolényová, Myjava
SNR 1848 - Anna Kolényová, Myjava
 • Súradnice:
  48.75581137756932, 17.567146899336194
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
 • Súradnice:
  48.744460124797484, 17.539353668689728
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
 • Súradnice:
  48.74346675847987, 17.539430114669585
Pomník padlých, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
 • Súradnice:
  48.74347597973875, 17.538726212614392
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
 • Súradnice:
  48.75031485590128, 17.565172397440847
Padlým protifašistickým bojovníkom Taušovej továrne, Myjava
Padlým protifašistickým bojovníkom Taušovej továrne, Myjava
 • Súradnice:
  48.75903841911999, 17.571620823973035
Milan Rastislav Štefánik - vojenský odvod, Myjava
Milan Rastislav Štefánik - vojenský odvod, Myjava
 • Súradnice:
  48.74920849143043, 17.56462284520137
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
 • Súradnice:
  48.7445053717433, 17.539439680212354
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Štefánikova mohyla - model, Myjava
 • Súradnice:
  48.76357605131531, 17.570861018346477
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
 • Súradnice:
  48.7525629345336, 17.565981534574348
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
 • Súradnice:
  48.747071668549125, 17.51588964684902
Peter Tvrdý (1850 - 1935), Myjava
Peter Tvrdý (1850 - 1935), Myjava
 • Súradnice:
  48.75330100475192, 17.56644342009895
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
 • Súradnice:
  48.758570559442944, 17.569241554058976
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
 • Súradnice:
  48.74959462799531, 17.56495149535931
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
 • Súradnice:
  48.7500492, 17.5652292

Kamerové systémy