Na Myjave vznikol prvý hasičský spolok 12. apríla 1881. Jeho veliteľom bol evanjelický učiteľ Karol Viest, zástupcom veliteľa advokát Ján Klempa. Vo vedení boli evanjelický kaplán Karol Borsuk a advokát Ján Valášek. Keď Viestovi zakázali viesť spolok, vo funkcii ho v roku 1884 vystriedal Ján Klempa. Uhorským úradom ale prekážala slovenská organizácia spolku, preto ho ešte v tom roku ministerským výnosom rozpustili a založili nový ohňohasičský spolok, ktorého veliteľom bol prednosta pošty G. Zental.
Pamätnú tabuľu zakladateľom prvého hasičského spolku na Myjave odhalili 1. septembra 2017 v parku na Námestí M. R. Štefánika.

 

Dobrovoľné hasičské zbory, in: myjava.sk

Kamerové systémy