Na Myjave vznikol prvý hasičský spolok 12. apríla 1881. Jeho veliteľom bol evanjelický učiteľ Karol Viest, zástupcom veliteľa advokát Ján Klempa. Vo vedení boli evanjelický kaplán Karol Borsuk a advokát Ján Valášek. Keď Viestovi zakázali viesť spolok, vo funkcii ho v roku 1884 vystriedal Ján Klempa. Uhorským úradom ale prekážala slovenská organizácia spolku, preto ho ešte v tom roku ministerským výnosom rozpustili a založili nový ohňohasičský spolok, ktorého veliteľom bol prednosta pošty G. Zental.
Pamätnú tabuľu zakladateľom prvého hasičského spolku na Myjave odhalili 1. septembra 2017 v parku na Námestí M. R. Štefánika.

 

Dobrovoľné hasičské zbory, in: myjava.sk

Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy