Na oslobodzovaní Myjavy sa priamo podieľal tretí gardový pluk Červenej armády pod velením podplukovníka Gromova. Podporovaný bol partizánskou skupinou Za ideál, ktorú viedol Štefan Čúvala a prepadovou jednotkou Daniela Sadloňa. Útok bol vedený od Dolnej Polianky a samotná Myjava bola 8. apríla 1945 oslobodená. Pri bojoch o Myjavu (v širšom okolí Myjavy) padlo 21 (42) vojakov ČA, 5 (11) partizánov ale aj 4 (10) ďalších občanov. Počty obetí sa v rôznych zdrojoch trochu líšia asi aj vzhľadom na odčlenené či pripojené obce k mestu. Ale aby sa nezabúdalo na rumunských vojakov, ktorí bojovali v radoch ČA a sú asi zahrnutí v uvedených počtoch, uvedieme zdroj, podľa ktorého v bojoch o Myjavu ich zahynulo 30 (Peter Brezina: Dni slobody a mieru, Skalica - Senica 1985, str. 14).
Pamätná tabuľa oslobodenia mesta Myjava sovietskou armádou sa nachádza na budove mestského úradu.

 

Benjamin Hrivnák: Oslobodzovanie mesta Myjava, in: Bojovník 16/2012, str. 11

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy