Na oslobodzovaní Myjavy sa priamo podieľal tretí gardový pluk Červenej armády pod velením podplukovníka Gromova. Podporovaný bol partizánskou skupinou Za ideál, ktorú viedol Štefan Čúvala a prepadovou jednotkou Daniela Sadloňa. Útok bol vedený od Dolnej Polianky a samotná Myjava bola 8. apríla 1945 oslobodená. Pri bojoch o Myjavu (v širšom okolí Myjavy) padlo 21 (42) vojakov ČA, 5 (11) partizánov ale aj 4 (10) ďalších občanov. Počty obetí sa v rôznych zdrojoch trochu líšia asi aj vzhľadom na odčlenené či pripojené obce k mestu. Ale aby sa nezabúdalo na rumunských vojakov, ktorí bojovali v radoch ČA a sú asi zahrnutí v uvedených počtoch, uvedieme zdroj, podľa ktorého v bojoch o Myjavu ich zahynulo 30 (Peter Brezina: Dni slobody a mieru, Skalica - Senica 1985, str. 14).
Pamätná tabuľa oslobodenia mesta Myjava sovietskou armádou sa nachádza na budove mestského úradu.

 

Benjamin Hrivnák: Oslobodzovanie mesta Myjava, in: Bojovník 16/2012, str. 11

Kamerové systémy