Dušan Jurkovič je najslávnejší slovenský architekt. Narodil sa na Turej Lúke. Zomrel v Bratislave 1947 a pôvodne tam i bol pochovaný na cintoríne na Kozej bráne. Jeho starým otcom bol priekopník družstevníctva Samuel Jurkovič a strýkom Štúrov druh Jozef Miloslav Hurban. V roku 1899 sa D. Jurkovič usadil v Brne a ako architekt sa podieľal na prestavbe kúpeľov Luhačovice. Počas 1. svetovej vojny navrhol vojnové cintoríny v Haliči. Krátko po vzniku ČSR sa usídlil v Bratislave a vypracoval svoje vrcholné dielo, projekt Štefánikovej mohyly na Bradle.
Obecný dom na Turej Lúke sa ako rodný dom architekta D. Jurkoviča dostal do povedomia potom, ako informáciu z turolúckej kroniky zverejnil regionálny historik Ján Gálik v roku 1988. O rok bol dom zapísaný medzi národné kultúrne pamiatky (je tiež rodným domom Albertíny Jurenkovej, matky M. R. Štefánika). Pamätnú tabuľu venovanú D. Jurkovičovi odhalil na dome myjavský primátor D. Rybár 22. novembra 1997 pri celodennej spomienkovej slávnosti, ktorú organizovala Brezová pod Bradlom.
Sochu D. Jurkoviča nájdeme na dunajskom nábreží v Bratislave.

 

Ján Gálik: Myjava v obrazoch histórie – druhý diel, Myjava 2013, str. 374-380

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava

Kamerové systémy