Ján Nálepka bol učiteľom v Stupave a po vyhlásení autonómie prišiel o učiteľské miesto pre ľavicové zmýšľanie. Vstúpil do slovenskej armády, kde dosiahol hodnosť kapitána. Pôsobil v zaisťovacej divízii na východnom fronte. Prebehol k sovietskym partizánom. Padol pri oslobodzovaní ukrajinského mesta Ovruč. V roku 1945 dostal vyznamenanie Hrdina Sovietskeho zväzu.
J. Nálepkovi bol 17. novembra 1973 pred školou v Stupave na umelej vyvýšenine odhalený jazdecký pomník z bronzu od sochára Jána Kulicha. Pomník odhalil zástupca ÚV KSS Viliam Šalgovič v uniforme generálmajora čsl. armády. Odliali ho v budapeštianskych zlievárňach a postavili na mieste domu pani Darášovej, ktorý asanovali a na jeho mieste vybudovali malý park podľa pokynov architekta Ota Vránu, ktorý sa spolupodieľal na stavbe pamätníka. Na slávnosti odhalenia boli prítomní obaja autori J. Kulich aj O. Vrána. Investormi akcie boli ONV Bratislava vidiek v sume 2,5 milióna korún a MNV Stupava v sume 150 tisíc korún za prípravu pozemku. V rovnaký deň slávnostne položili aj základný kameň novej školskej budovy.
Po nežnej revolúcii sa v spoločnosti prejavila averzia k prominentom predchádzajúceho režimu a aj keď J. Nálepka nikdy žiadny socializmus nebudoval, jeho pomník presunuli do Obory k hrobu sovietskych vojakov. V roku 2003 prišlo po žiadosti Zväzu protifašistických bojovníkov k revízii rozhodnutia zastupiteľstva mesta a pomník vrátili do mesta, do areálu školy k novšej školskej budove.

Magdaléna Dovičičová: Spomienky na druhú svetovú vojnu, in: Stupava, história-pamiatky-osobnosti-príroda 2009, str. 38;
Vojtech Erdélyi: Kronika Stupavy 1974, in: stupava.sk, nestránkované

Kamerové systémy