Rodák z Chocholnej Štefan Jastrabík bol učiteľom. Do Smoleníc prišiel v roku 1960 a na učiteľskom poste zotrval až do dôchodku v roku 1977. Nadchla ho bohatá história Smoleníc, venoval sa jej vo všetkých smeroch. Spolupracoval s archeológmi pri odkrývaní hradiska Molpír, popularizoval osobnosť vynálezcu padáka Štefana Baniča a inicializoval zhotovenie pomníka nad jeho hrobom, uverejnili mu príspevky vo viacerých periodikách. Bol autorom monografie o Smoleniciach, snažil sa aj o založenie miestneho múzea (vzniklo až po jeho smrti).
Š. Jastrabíkovi bola odhalená pamätná tabuľa 25. marca 2017 na budove starej fary, v ktorej je dnes zriadené obecné múzeum. Tabuľu odhalili spoločne starosta obce Anton Chrvala a Pavol Jastrabík, syn Štefana Jastrabíka.

 

Ivana Štibraná: Osobnosti z našej obce, in: Smolenické noviny 1/2017, str. 6

Kamerové systémy