Rodák z Chocholnej Štefan Jastrabík bol učiteľom. Do Smoleníc prišiel v roku 1960 a na učiteľskom poste zotrval až do dôchodku v roku 1977. Nadchla ho bohatá história Smoleníc, venoval sa jej vo všetkých smeroch. Spolupracoval s archeológmi pri odkrývaní hradiska Molpír, popularizoval osobnosť vynálezcu padáka Štefana Baniča a inicializoval zhotovenie pomníka nad jeho hrobom, uverejnili mu príspevky vo viacerých periodikách. Bol autorom monografie o Smoleniciach, snažil sa aj o založenie miestneho múzea (vzniklo až po jeho smrti).
Š. Jastrabíkovi bola odhalená pamätná tabuľa 25. marca 2017 na budove starej fary, v ktorej je dnes zriadené obecné múzeum. Tabuľu odhalili spoločne starosta obce Anton Chrvala a Pavol Jastrabík, syn Štefana Jastrabíka.

 

Ivana Štibraná: Osobnosti z našej obce, in: Smolenické noviny 1/2017, str. 6

Pietne trampské miesto Čertov žľab, Smolenice
Nenarodeným deťom, Smolenice
Farské stredisko - Ján Pavol II., Smolenice
Ľuboš Stacho († 2005), Smolenice
Havária nemeckého lietadla, Smolenice
Štefan Devan († 1939), Smolenice
Jozef Pálffy (1853 - 1920), Smolenice
Štefan Banič - rodný dom, Smolenická Nová Ves
Pomník padlých, Smolenická Nová Ves
Pomník padlých, Smolenice
Jozef Medový (1926 - 1999), Smolenice
Objavenie jaskyne Driny, Smolenice
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Smolenice
100 rokov železničnej trate, Smolenice
Kamerové systémy