Autormi pomníka, známeho ako Pamätník osloboditeľov, sú sochár Rudolf Šipkovský a architekt Vladimír Fašang. Pomník vznikol v roku 1971, na jeho ploche preto nie sú mená vojakov Červenej armády padlých (v počte 6) v Grinave, ktorá sa stala súčasťou Pezinka až v roku 1975.
Začiatkom apríla 2013 premiestnili k pamätníku betónové guľometné hniezdo z doby druhej svetovej vojny. Betónová guľa mala výklenok chrániaci vojaka so zbraňou. Zhotovili ich pre nemecké vojská ako súčasť obrannej línie pred postupujúcou Červenou armádou. V okolí mesta ich bolo na strategických miestach rozmiestnených viacero. Tento konkrétny premiestnili z úpätia vinohradov za Vinohradníckou ulicou, výklenok ale obrátili k zemi.

GENERAL PEKNIK KAROL
1900 – 1944
RTN. MARŠO JÁN
1922 – 1944
DES. SERŇÁK LADISLAV
1916 – 1944
DES. SLIMAK ŠTEFAN
1923 – 1944
VOJ. KRAJČOVIČ JÁN
1922 – 1944
VOJ. KUNA PAVEL
1922 – 1945
PARTIZÁN BUČEK TIMOTEJ
1916 – 1945
PARTIZÁN KOLLÁR ŠTEFAN
1919 – 1945
PARTIZÁN ULRICH VILIAM
1924 – 1945

 

КАПИТАН ЛАЗУТКИН В. П. 1914 ▪ КАПИТАН
ДРОБИШОВ Ф. П. 1915 ▪ СТ. ЛЕЙТЕНАНТ КА-
СЯНО П. Ш. 1916 ▪ ЛЕЙТЕНАНТ СУКОРУКОВ А.
Н. 1922 ▪ СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ЗАХАР М. 1914 ▪ СТ. СЕР-
ЖАНТ ХОХИН Н. И. ▪ ГВ. СЕРЖАНТ ЕФТУШЕНКО ▪
СЕРЖАНТ ТАРАКАНОВ ▪ СЕРЖАНТ ДОГАДИН И. М.
1907 ▪ ЕФРЕЙТОР МАРИНИЧ И. И. 1913 ▪ ЕФ-
РЕЙТОР ЗОРИН В. ▪ МЕДВЕДЕРЕВ В. Л. 1903 ▪ ВИДЕН-
КО П. В. 1920 ▪ КЛИМЕНКО М. Е. 1923 ▪ ПУЗИКОВ ▪ ПАВЕЛ
НИКОЛАЕВИЧ ИЗ ОДЕССЫ ▪ СЕРГЕЙ МИХАИЛОВИЧ ▪ ИВАН
СТЕПАНОВИЧ ▪ МАЛНИК ▪ ПОЛА ▪ ПОЛЯ ▪ ЗЯВНЫЙ ▪ ЗАГОРУН-
КО ▪ ТАКАЛЕНКО ▪ ПАРТИНКО ▪ НИКОЛАЙ 1924 ▪ БАКБЕР ▪
АЛКИН ▪ ТЕРЕШЕНКО ▪ ФЕДОСЕЕВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

И ОСТАЛЬНЫЕ 89 СОВЕТСКИХ СОЛДАТ КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ ПРИ
ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА ПЕЗИНОК В 1945 ГОДУ.

 

Zoznam slovenských mužov z Pezinka, ktorí padli v boji proti fašizmu, je prevzatý z pamätníka SNP v zámockom parku.
Mená sovietskych vojakov sú na pamätníku vytesané asi podľa dostupného zoznamu v dobe jeho vzniku, ničmenej v literatúre (J. Dubovský) sa objavuje aj ich upresňujúce znenie.
Na Cajle (od roku 1948 súčasť Pezinka) bolo pochovaných 66 vojakov Sovietskej armády v 25 hroboch.. Z dôstojníkov a poddôstojníkov sú známi kapitán Vasil Pontelievič Lazutkin (*1914), rotný Zachar Menblevič (*1914), čatár Jevtušenko a Ivan Michajlovič Dogadin (*1907).
V Pezinku bolo pochovaných 50 vojakov v 27 hroboch na viacerých miestach. V šiestich hroboch v mestskom parku bolo pochovaných sedem vojakov, z toho dvaja neznámi menom. Peter Fedorovič Fedosejev (*1899) z Archangelskej oblasti, gardový slobodník Ivan Ivanovič Marinič (*1913), nadporučík Piotr Semjonovič Kasianov (*1916), poručík Alexander Nikitovič Sukorukov (*1922) a Havril Lientovič Medvederov (*1903) nevedno akej hodnosti. Súdobý časopis Občianske zvesti z 21. apríla 1945 ich mená zaznamenal nasledovne: Nadporučík Piotr Semjenovič Kasianov (*1916) a poručík Alexander Nikifovič Sukurov (*1920), ktorí padli 5. apríla 1945, poručík Filip Vasilievič Zoloterin (*1916), ktorý padol 2. apríla 1945 a prostí vojaci Havrilij Liondevič Medvederov (*1903) a Ivan Ivanovič Marinič (*1913).
Pri chate na Babe boli pochovaní v spoločnom hrobe piati neznámi vojaci a v samostatnom kapitán Fedor Platonovič Drobyšev.
V roku 2010 bolo pri pamätníku pochované telo neznámeho sovietskeho vojaka, ktorého ostatky našli v chotári mesta v Malých Karpatoch.

Jedným z mien vytesaných na Pomníku osloboditeľom bolo priezvisko Tereščenko bez akýchkoľvek bližších údajov. Pezinok navštívil v roku 2010 vnuk, hľadajúci jeho hrob. Upresnil údaje o osobe svojho deda, ktorým bol Stepan Ignatovič Tereščenko, mechanik 140. gardového pluku. Padol 2. apríla 1945 a pochovaný bol v ten istý deň v južnej časti majera Baumwald (dnešný Panholec, 1,5 km severovýchodne od mesta). Jeho hrob v Pezinku už samozrejme nemohol nájsť, jeho pozostatky boli po exhumácii prevezené na Slavín. Tie sa mali vykonať v celom okrese Modra, kde patril aj Pezinok s Cajlou, 4. februára 1946.

 

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 155, 157, 158, 159, 170, 171, 208;
Peter Wittgrúber: Vnuk hľadal hrob svojho starého otca, in: Pezinčan 2/2011;
(ra): Guľometné hniezdo, in: Pezinčan 6/2013

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy