Lars Olaf Nathan Södesrblom vykonával duchovnú službu pre švédskych evanjelikov vo Francúzsku. V roku 1914 ho vysvätili za arcibiskupa Švédskej evanjelickej cirkvi. Bol šíriteľom ekumenickej spolupráce kresťanských cirkví. V roku 1925 zorganizoval v Štokholme svetovú kresťanskú konferenciu. Pri tej príležitosti udelil v Uppsale požehnanie slovenskému evanjelickému generálnemu biskupovi Jurajovi Janoškovi. V roku 1928 bol pozvaný na návštevu Československa, stretol sa s prezidentom Masarykom. V Modre 6 septembra 1928 požehnal Dušana Fajnora pri inštalácii za evanjelického biskupa. Nathan Södesrblom prejavoval priateľské porozumenie k slovenským evanjelikom. Z prostredia evanjelickej Modry potom vzišiel podnet zrealizovaný československým parlamentom do navrhnutia Nathana Söderbloma na Nobelovu cenu mieru, ktorú aj obdržal v roku 1930.
Pamätnú tabuľu venovanú švédskemu arcibiskupovi Nathanovi Söderblomovi osadili vo vstupnom priestore slovenského evanjelického kostola v Modre. Odhalili ju 13. októbra 1932 počas cirkevného dištriktuálneho konventu.

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 38, 39

Blízke pamätníky

Kamerové systémy