Lars Olaf Nathan Södesrblom vykonával duchovnú službu pre švédskych evanjelikov vo Francúzsku. V roku 1914 ho vysvätili za arcibiskupa Švédskej evanjelickej cirkvi. Bol šíriteľom ekumenickej spolupráce kresťanských cirkví. V roku 1925 zorganizoval v Štokholme svetovú kresťanskú konferenciu. Pri tej príležitosti udelil v Uppsale požehnanie slovenskému evanjelickému generálnemu biskupovi Jurajovi Janoškovi. V roku 1928 bol pozvaný na návštevu Československa, stretol sa s prezidentom Masarykom. V Modre 6 septembra 1928 požehnal Dušana Fajnora pri inštalácii za evanjelického biskupa. Nathan Södesrblom prejavoval priateľské porozumenie k slovenským evanjelikom. Z prostredia evanjelickej Modry potom vzišiel podnet zrealizovaný československým parlamentom do navrhnutia Nathana Söderbloma na Nobelovu cenu mieru, ktorú aj obdržal v roku 1930.
Pamätnú tabuľu venovanú švédskemu arcibiskupovi Nathanovi Söderblomovi osadili vo vstupnom priestore slovenského evanjelického kostola v Modre. Odhalili ju 13. októbra 1932 počas cirkevného dištriktuálneho konventu.

Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 38, 39

Blízke pamätníky

Daniel Minich (1823 - 1900), Modra
Mejzin Useini (1942 - 2010), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy