J. Ľ. Holuby bol evanjelickým kňazom, ktorý sa popri národopisných prácach venoval hlavne botanike. Narodil sa v Lubine, učil sa na gymnáziu v Modre a lýceách v Bratislave a Viedni. Po krátkom kaplánskom pôsobení v Skalici strávil zvyšok kňazského života na poste farára v Zemianskom Podhradí. Zvyšných 14 rokov života potom spojil s Pezinkom, keď sa na dôchodku prisťahoval k svojej dcére Božene Žarnovickej. V Pezinku je Pochovaný je v Pezinku.
V Pezinku na dome, kde J. Ľ. Holuby pežil posledných 14 rokov, mu odhalili 28. októbra 1928 pamätnú tabuľu s bronzovou podobizňou tváre. Jej autorom bol sochár Ladislav Majerský.

 

Kamerové systémy