J. Ľ. Holuby bol evanjelickým kňazom, ktorý sa popri národopisných prácach venoval hlavne botanike. Narodil sa v Lubine, učil sa na gymnáziu v Modre a lýceách v Bratislave a Viedni. Po krátkom kaplánskom pôsobení v Skalici strávil zvyšok kňazského života na poste farára v Zemianskom Podhradí. Zvyšných 14 rokov života potom spojil s Pezinkom, keď sa na dôchodku prisťahoval k svojej dcére Božene Žarnovickej. V Pezinku je Pochovaný je v Pezinku.
V Pezinku na dome, kde J. Ľ. Holuby pežil posledných 14 rokov, mu odhalili 28. októbra 1928 pamätnú tabuľu s bronzovou podobizňou tváre. Jej autorom bol sochár Ladislav Majerský.

 

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy