Anton Tunega (*1925), Albert Púčik (*1921), Eduard Tesár (*1922) pochádzali z Dolných Motešíc, študovali na rôznych univerzitách v Bratislave. S očakávaným príchodom konca vojny absolvovali spravodajský kurz pre členov Hlinkovej mládeže počiatkom roka 1945. Po vojne s idealistickou predstavou obnovy samostatného Slovenska spolupracovali s výzvednou službou americkej armády. Stáli pri začiatkoch protikomunistickej slovenskej emigrantskej skupiny Biela Légia. V januári 1949 ich uväznili. V spoločnom súdnom procese bolo obžalovaných 62 osôb, Tunega, Tesár a Púčik boli odsúdení na trest smrti, ďalší na viacročné väzenia. Poprava sa vykonala 20. februára 1951.
Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár boli pochovaní vedľa seba v samostatných hroboch na bratislavskom Martinskom cintoríne. V dobe socializmu previezli rodiny Tunegove ostatky do rodinného hrobu v Trenčíne a Púčikove na motešický cintorín. V Bratislave zostal len Tesárov hrob. Na mieste hrobov Tunegu, Púčika a Tesára na Martinskom cintoríne zriadila Konfederácia politických väzňov Slovenska v roku 2002 ich spoločný symbolický hrob s pomníkom.

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy