Janko Borodáč v začiatkoch pracoval ako učiteľ, ale mal vzťah k divadelníctvu, uplatnil ho aj v ruskom zajateckom tábore, do ktorého sa dostal ako vojak rakúsko-uhorskej armády v roku 1915. Po skončení 1. svetovej vojny študoval herectvo na pražskom konzervatóriu. Od roka 1924 pôsobil profesionálne v bratislavskom SND ako herec a režisér a neskôr ako vedúci činohry a popritom aj ako pedagóg na hudobnej a divadelnej akadémii. Po 2. svetovej vojne nastúpil do Košíc ako organizátor obnovy tamojšieho slovenského divadla. V roku 1953 sa vrátil do Bratislavy s novým poslaním. Stal sa dekanom divadelnej fakulty, ktorá sa transformovala z dramatického oddelenia na VŠMU, súbežne pôsobil aj ako režisér v SND. V závere života bol ocenený viacerými štátnymi vyznamenaniami vrátane titulu Národného umelca v roku 1955.
Janko Borodáč má na budove školy na ulici, ktorá nesie jeho meno od roka 1965, pamätnú tabuľu od sochárky Kláry Pataki. Odhalili ju národný umelec, herec Viliam Záborský a riaditeľ SND Ján Kákoš 7. marca 1980.

 

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku

Kamerové systémy