Ján Bulík, akladateľ a prvý predseda Matice slovenskej v Juhoslávii, bol potomkom slovenských vysťahovalcov. Stal sa vedúcou osobnosťou Slovákov vo Vojvodine. Zapojil sa protifašistického odboja, zatklo ho gestapo a deportovalo do Matthausenu, kde zahynul.
V Petržalke je pamätná tabuľa J. Bulíka na bočnej fasáde panelového domu na Bulíkovej ulici. Bola odhalená pravdepodobne spolu pri premenovaní časti Blagoevovej ulice na Bulíkovu. Na Národnom cintoríne v Martine mu odhalili v roku 1991 symbolický hrob.

 

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Kamerové systémy