Móric Alster sa narodil v Modre 27. augusta 1827. V roku 1851 bol vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza. Prešiel kaplánskymi miestami v Dolnej Krupej, Častej, Pudmericiach, Kuchyni, a Devínskej Novej Vsi. Od roku 1861 bol farárom v Rači až do svojej smrti 7. októbra 1894. M. Alster bol ctiteľom svätých Cyrila a Metoda. Keď v roku 1863 pukol veľký zvon kostola v obci, dal ho preliať a zasvätiť ich pamiatke. V roku 1881 sa zúčastnil prvých cyrilometodských slávností v Ríme, pri tisícročnici úmrtia sv. Metoda sa zúčastnil púte na moravský Velehrad v roku 1885. Bol zakladateľom a aktívnym členom Spolku sv. Vojtecha a zakladateľom Matice slovenskej. Odoberal viacero slovenských časopisov, ktoré rozdával v farnosti. Popri pastoračnej činnosti bola jeho najvýznamnejším počinom prestavba kostola v obci, ktorá sa vykonala v rokoch 1888-89.
Spolok sv. Vojtecha dal svojmu podpredsedovi zhotoviť pamätnú tabuľu a odhalil ju 6. júla 1930 na budove fary v bratislavskej Rači.

 

Bombardovanie Rače, Dopravná 22
Pietne miesto Ivan Dzurek, Rača - Malá Baňa
Pietne trampské miesto - Zlatá líška, Rača
Vladimír Holík († 1974), Šenkárka nad Račou
Symbolický cintorín železničiarov, Rača
Antonín Kopal († 1945), Pekná cesta
Jára Cimrman, Rača - Malá Baňa
Viliam Hubený († 1945), Černockého 7
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova
Viktor Haluzický († 1941), Zálistok nad Račou
Pomník padlých, Rača
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Míľnik Červenej armády, Račianska
Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku
Kamerové systémy