Móric Alster sa narodil v Modre 27. augusta 1827. V roku 1851 bol vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza. Prešiel kaplánskymi miestami v Dolnej Krupej, Častej, Pudmericiach, Kuchyni, a Devínskej Novej Vsi. Od roku 1861 bol farárom v Rači až do svojej smrti 7. októbra 1894. M. Alster bol ctiteľom svätých Cyrila a Metoda. Keď v roku 1863 pukol veľký zvon kostola v obci, dal ho preliať a zasvätiť ich pamiatke. V roku 1881 sa zúčastnil prvých cyrilometodských slávností v Ríme, pri tisícročnici úmrtia sv. Metoda sa zúčastnil púte na moravský Velehrad v roku 1885. Bol zakladateľom a aktívnym členom Spolku sv. Vojtecha a zakladateľom Matice slovenskej. Odoberal viacero slovenských časopisov, ktoré rozdával v farnosti. Popri pastoračnej činnosti bola jeho najvýznamnejším počinom prestavba kostola v obci, ktorá sa vykonala v rokoch 1888-89.
Spolok sv. Vojtecha dal svojmu podpredsedovi zhotoviť pamätnú tabuľu a odhalil ju 6. júla 1930 na budove fary v bratislavskej Rači.

 

Kamerové systémy