Robotník nemeckej národnosti a funkcionár bratislavskej bunky KSS počas Slovenského štátu vystupoval v ilegalite pod krycím menom Gašpar a Vrana. Bol zapojený do redakčnej činnosti odbojového časopisu Der Hammer. V októbri 1942 ho zatkli a neskôr ho odsúdili na 10 rokov väzenia. Nemecká polícia ho však zaradila koncom vojny do transportu väzňov do Mauthausenu, kde prišiel o život.
Kamennú pamätnú tabuľu má Ferdinand Zimbauer odhalenú od roku 1954 na Úradníckej ulici, ktorú zároveň premenovali na Zimbauerovu, na bočnej fasáde domu na Ľudovom námestí 42 zo strany Úradníckej ulice.

 

Padlým v Bitke pri Lamači, Kamzík
František Srna (1932 - 1973), Kuchajda
Ľudovít Krasnec (1913 - 1990), Ul. odbojárov 10
František Švec (1906 - 1976), Ul. odbojárov 10
Tivadar Edl (1815 - 1882), Kamzík
Strom mieru, Kuchajda
SNP, Partizánska lúka
Prvomájová manifestácia - 1890, Cesta mládeže
Postavené Družstvom legionárov, Ursínyho
Paľo Bielik (1910 - 1983), Koliba
Padlým interbrigadistom, Mikovíniho 1
Míľnik Červenej armády, Cesta na Senec
Michal Pavlovič (1916 - 1945), Vajnorská 78
Ladislav Dérer (1897 - 1960), Limbová 5
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Jarošova
Ján Srok - František Tibenský, Nobelova 34
Cintorín na Račianskom mýte
1. svetová vojna, Koliba
Kamerové systémy