Robotník nemeckej národnosti a funkcionár bratislavskej bunky KSS počas Slovenského štátu vystupoval v ilegalite pod krycím menom Gašpar a Vrana. Bol zapojený do redakčnej činnosti odbojového časopisu Der Hammer. V októbri 1942 ho zatkli a neskôr ho odsúdili na 10 rokov väzenia. Nemecká polícia ho však zaradila koncom vojny do transportu väzňov do Mauthausenu, kde prišiel o život.
Kamennú pamätnú tabuľu má Ferdinand Zimbauer odhalenú od roku 1954 na Úradníckej ulici, ktorú zároveň premenovali na Zimbauerovu, na bočnej fasáde domu na Ľudovom námestí 42 zo strany Úradníckej ulice.

 

Kamerové systémy