Pomník padlých, Podbranč

Pomník padlých v Podbranči bol postavený v časti Majeričky zo zbierky v celkovom náklade 10300 korún. Zhotovili ho v dielňach Becka a Sojáka zo Strážnice. Pôvodne stál na križovatke hlavnej cesty asi 3 desiatky metrov od dnešného miesta. Odhalený bol 26. októbra 1930. O mieste umiestnenia sa rozhodlo v súdnom spore, keďže všetky najväčšie osady obce (Majeričky, Podzámok, Horná dolina, Dolná dolina) oň javili záujem. Súdny spor stál obec ďalších 10 tisíc korún.

Na podstavci, ktorý tvorí nepravidelný šesťsten, je súsošie frontového vojaka s malým dievčaťom. V čele podstavca je vytesaný oslavný nápis, po jeho skosených bokoch sú vsadené dve pamätné tabule s menoslovom padlých vojakov.

JÁN BENDA č. 75
JÁN GAŠA č. 32
JÁN GABRIEL č. 38
JÁN GABRIEL č. 45
ŠTEFAN HAVLÍK č. 64
MARTIN HAVLÍK č. 110
ŠTEFAN CHLAPEČKA č. 16
PAVEL CHOVANEC č. 232
PAVEL JANKOVICH č. 9
MATEJ JANKOVICH č. 72
JÁN JANKOVICH č. 74
MARTIN JANKOVICH č. 77
PAVEL JANKOVICH č. 80
SAMUEL JANKOVICH
MARTIN JEDINÝ č. 235
MARTIN KALNÝ č. 66
JÁN KALNÝ č. 68
PAVEL KADLEČÍK č. 69
JÁN KADLEČÍK č. 172
PAVEL KADLEČÍK č. 176
JÁN KADLEČÍK č. 213
PAVEL KADLEČÍK č. 442
ŠTEFAN KADLEČÍK č. 195

NA PAMIATKU DRAHÝCH
OBETÍ UKRUTNEJ
SVETOVEJ VÁLKY
1914 – 1918.
KTORÍ STE PADLI
V KRUTOM BOJI VÁM
K POCTE TENTO KAMEŇ
STOJÍ. SRDEČNÝ VÁM
POZDRAV DÁVA. BUĎ
VEČNÝ POKOJ VÁM
A SLÁVA.

POMNÍK POSTAVIŤ DALI
ICH VERNÍ A VĎAČNÍ
SPOLUOBČANIA.

JURAJ KUBÍČEK č. 147
MARTIN KUBA č. 161
JÁN KUBA č. 168
PAVEL MARTIŠ č. 47
PAVEL MARTIŠ /Sobotište/
REHOR MALÍK
JOZEF PROVAZNÍK
JÁN PODMAJERSKÝ č. 159
JÁN PUKANČÍK č. 184
MICHAL PREKOPA č. 222
TOMÁŠ PREKOPA č. 222
PAVEL RYBNIKÁR č. 152
MARTIN RYBNIKÁR č. 203
MARTIN RYBNIKÁR č. 441
JÁN RYBNIKÁR č. 210
JÁN SLEZÁK č. 15
PAVEL SLEZÁK č. 97
JURAJ SLEZÁK č. 97
PAVEL SLOBODA
JÁN ŠVRČEK č. 60
JÁN TOMAN č. 185
PAVEL VRABLIC č. 49
PAVEL ZRINI č. 25

 

Podbranč (zost. M. Minďáš), Podbranč 2011, str. 90

Kamerové systémy