Zaniknuté

Ostatné

Don Bosco (1815 - 1888). V roku 1924 prišli saleziáni na Slovensko a v rokoch 1932 až 1933 si postavili priestrannú kaplnku a ústav v Bratislave na Miletičovej ulici. Nad saleziánskou budovou sa týčilo asi 3 metre veľké vápencové súsošie Don Bosca od sochára Alojza Rigeleho, ktorý ho vytesal za necelý mesiac. Jeho dielo posvätil biskup Pavel Jantausch 10. júna 1934 na záver slávností, konaných po celom svete pri príležitosti svätorečenia Don Bosca (3. apríl 1934). Súsošie bolo odstránené v roku 1956 popri iných prestavbách areálu. 

Rakúsko - Uhorsko

Štefan Pálffy. Pomník Štefana Pálffyho predstavovala bronzová busta na mramorovom podstavci, ktorý plnil aj úlohu malej fontánky. Stál na Komenského námestí od mája 1912. Autorom busty aj podstavca bol akademický sochár Alojz Rigele. Pomník bol asi v roku 1921 zrušený a bustu previezli na Červený Kameň. Tam bola vystavená na nádvorí hradu na novom podstavci najneskôr už v roku 1924.

Komunistické

Július Nagy (1875 - 1925) bol jeden zo zakladateľov KSČ a poslancom parlamentu ČSR. Pomník mu odhalili 16. decembra 1961 v parku na Odborárskom námestí. Autorom bronzovej busty bol akademický sochár Ervín Staník. Podstavec a úpravu okolia navrhol architekt E. Schiller. Pomník sa tu dnes nenachádza. 

 

SNP a antifašisti

Gábor Steiner (1887 - 1942), ilegálny pracovník KSS, zahynul v koncentračnom tábore v Buchenwalde v roku 1942. Na Steinerovej ulici (dnes Krížna) mu 11. decembra 1960 odhalili pamätnú tabuľu z červeného mramoru s bronzovým portrétnym reliéfom od akademického sochára Františka Draškoviča (s textom: Pamiatke zakladajúceho člena KSČ, významného funkcionára KSČ na Slovensku a protifašistického bojovníka. Zahynul v Buchewalde 8. 10. 1942). Dnes sa tu tabuľa nenachádza.

Červená armáda

Iľja Danilovič Dibrova (1891- 1944), dôstojník ČA, bol organizátorom partizánskeho odboja na Slovensku. Zahynul na hrebeni Bielych Karpát. Na Dibrovovom námestí (dnes Františkánske) mu odhalili 13. októbra 1961 pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom. Autorom tabule z červeného mramoru bol akademický sochár Stanislav Hlobil. V roku 1990 bola uložená do depozitu Galérie mesta Bratislavy.

Kamerové systémy