Táto internetová stránka sa bude venovať pamätníkom a pamätným tabuliam Bratislavy, Záhoria, brezovsko-myjavských kopaníc. Fotografie jednotlivých objektov sú doplnené mapou umiestnenia a informáciami z bežne dostupnej literatúry s uvedením zdroja.

Autorom textov a fotografií, pokiaľ nebude uvedené inak, je Stanislav Chromek. Fotografie tejto osoby (sú označené v pravom dolnom rohu drobným nápisom epocha) môžete upravovať a voľne šíriť podľa potreby, najradšej budeme, keď pri tom aj uvediete zdroj (pam.epocha.sk).

Podnety, pripomienky a pod. môžete podávať v časti kontakt cez kontaktný formulár alebo priamo na mail, privítame aj Vaše fotografie. Naša stránka je nekomerčná, preto ako honorár Vám ponúkneme len poďakovanie. Z nepozornosti a neznalosti sa nám už podarilo vyrobiť aj zopár omylov vo zverejnenom texte. Za upozornenia na ne vopred ďakujeme.

                                                                                                                                     Vaša epocha.sk