Ďalšia použitá literatúra a odporúčané zdroje.

Prináša komplexnejšie údaje o pamätníkoch vo väčšom rozsahu. Odporúčame ako študijný materiál.

Iná použitá literatúra, ktorá prináša relevantné informácie ku konkrétnym pamätníkom, je uvedená pri popise pamätníka.

 

 

Zsolt Lehel: Alojz Rigele, Bratislava 2008

Jozef Stanek: Mestské múzeum a pamiatková starostlivosť, in: 100 rokov Mestského múzea v Bratislave 1868-1968, Bratislava 1968, str. 195-212

Ľ. S.: Nové pomníky a pamätné tabule v Bratislave, in: Vlastivedný časopis 2/1962, Bratislava, str. 95

Vladimír Horváth: Bratislavský topografický lexikon, 1990

Alojz Vyčislík: Vojenské pamiatky Bratislavy, Bratislava 1974

Ladislav Šášky: Nové pamätníky na sovietsku armádu v Bratislave, in: Pamiatky a múzeá 3/1960, Bratislava, str. 134-137

Viera Obuchivá a kol.: Pamiatky Bratislavy, Bratislava 1988

Juraj Babjak: Cintoríny a pomníky vojakov padlých v prvej svetovej vojne v Bratislave, in: Bratislava - Zborník Múzea mesta Bratislavy, 2007, str. 123-146

Rudolf Priečinský: Príprava a realizácia pamätníkovej tvorby v Bratislave, in: Pamiatky a príroda Bratislavy 6, 1982, str. 33-40

Viera Varínska: Prehľad hlavných akcií, ktoré investorsky zabezpečovala MSPSOP v Bratislave v 6. päťročnici, in: Pamiatky a príroda Bratislavy 6, 1982, str. 45-47

Kol: Bratislava, in: Súpis pamiatok na Slovensku 1, Bratislava 1967, str. 201-204

www.kucera.sk (obsahuje množstvo fotiek pamätníkov a ich uloženie na mape)

internetová stránka Mestského úradu ochrany pamiatok www.muop.bratislava.sk

Kol: Slovenský biografický slovník I. - VI., Martin 1986 - 1994

Štefan Zajíček: Sochárska škola Jozefa Kostku, Senica 1987

Magdaléna Rollerová: Vojtech Ihriský, Bratislava 1978

Ľuba Belohradská: Fraňo Štefunko, Bratislava 1977

www.supissoch.sk sochárske diela (1945 - 2012) na území Bratislavy

Denisa Kahounová: Alina Ferdinandy, Bratislava 1978

Ľudo Petránsky: Ján Kulich, Bratislava 1983

www.kozterkep.hu rozsiahla galéria maďarských pamätníkov a sochárskeho umenia v exteriéri

Karol Kahoun: Klára Patakiová, Bratislava 1978

Viera Budská: Fraňo Gibala, Bratislava 1977

T. Kolník, E. Kolníková, J. Vladár: Ľudmila Cvengrošová a dávne Slovensko, 2010

František Horvat: Vojtech Ihriský (1899 - 1988), Bratislava 1999

Jozef Koči: Pomníky, pamätné tabule, budovy a pamätné miesta viažúce sa k robotníckemu hnutiu, revolučným tradíciám a činnosti a bojom KSČ v Bratislave - I. časť, bulletin Bratislavskej informačnej služby, január 1971

Jozef Koči: Pomníky a pamätné tabule oslobodenia sovietskou armádou v Bratislavebulletin Bratislavskej informačnej služby, apríl 1972

Frank Viliam: Busty a pamätné tabule významných hudobníkov v Bratislave - I. časť, bulletin BIS, máj 1973 (II. časť - august 1973)

Ján Maniaček: Posol hviezdnych diaľav - Osudy pamätníkov Milana Rastislava Štefánika na Slovensku, Brezová pod Bradlom 2012

Ľudovít Petránsky, Peter Lizoň, Karol Kahoun: Dušan Kuzma architekt, bez dátumu a miesta vydania

Tomáš Kowalski: Ľudovít Štúr vo výtvarných pamiatkach, in: Monument revue 1/2015, str. 44-53; Monument revue 2/2015, str. 2-13

Pamätníky revolučného hnutia na Slovensku, (zost.: Vladimír Varinský), Bratislava 1963

Ján Fuska a kol.: Milan Rastislav Štefánik žije v národe - Mohyla na Bradle, pamätníky doma i vo svete, Bratislava 2013