27. decembra 1938 bol v Uníne založený prvý poľovnícky spolok. Jeho členovia si od veľkostatkára Kudrnu z Hodonína za 6000 krún prenajali poľovnícke právo na unínsky chotár. V roku 1974 prišlo k zlúčeniu poľovníckych organizácií Unína a Radimova a v roku 1996 k ich rozlúčeniu.

1. júna 2008 po omši pri dvojdňových oslavách poľovníctva v Uníne odhalil starosta obce Štefan Andel na cintoríne pomník zosnulým poľovníkom. Pomník potom posvätil miestny farár Tibor Tasáry.

Jaroslav Kríž: Oslavy 70. výročia vzniku PZ Unín, in: Unínske noviny 2/2008, str. 6

Andrej Dermek (1914 - 2003), Unín
Obetiam 2. svetovej vojny, Unín
Základný kameň fary - Ján Pavol II., Unín
Pomník padlých, Unín
Oslobodenie Červenou armádou, Unín

Kamerové systémy