Oslobodenie Červenou armádou, Kopčany
Pomník padlých, Kopčany
Padlým červenoarmejcom, Kopčany
Padlým antifašistom, Kopčany
Dom rodičov T. G. Masaryka, Kopčany
Ján Damborský (1880 - 1932), Kopčany
Kamerové systémy