Jednotné roľnícke družstvo v Mokrom Háji bolo založené 4. februára 1956. Bolo to jeho druhé založenie.

Pamätná tabuľa zosnulým členom JRD je umiestnená pred vstupom na cintorín. Je identická s pamätnou tabuľou na vrádišťskom cintoríne. Obe tabule boli pravdepodobne odhalené spolu v rovnakom čase.

 

Kamerové systémy