Zora Viestová sa narodila v Bratislave, tam je i pochovaná na cintoríne v Slávičom údolí. Bola stredoškolskou učiteľkou, ale v roku 1951 bola pre svoj kresťanský svetonázor donútená opustiť túto prácu. Ďalšiu sa jej podarilo získať v Skalici, kde sa práve založil mestský archív. Z. Viestová sa stala jeho prvým archivárom. Archív sa stal bohatým zdrojom informácií, ktorý využila pri svojich publikačných a prednáškových exkurzoch z histórie Skalice a blízkeho regiónu.
Zore Viestovej bola 21. septembra 2017 odhalená pamätná tabuľa v Skalici na nádvorí františkánskeho kláštora, kde sídli mestský archív. Tabuľu odhalili spoločne Tatiana Šimková (sestra Z. Viestovej) a skalický primátor Ľudovít Barát.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy