Rodák z Brodského Marek Čulen ešte pred 1. svetovou vojnou odišiel aj s rodinou do Ameriky, odkiaľ sa po vojne vrátil. Patril medzi zakladajúcich členov KSČ. Za stranu sa stal poslancom Národného zhromaždenia, bol členom odboja počas SNP. Po 2. svetovej vojne bol vo funkcii povereníka poľnohospodárstva a opäť poslancom československého parlamentu. V Brodskom v 30-tych rokoch 20. storočia zriadil verejnú čitáreň v hostinci U Mikulu, kde bolo dostupných viacero časopisov. Pochovaný je na cintoríne v Brodskom.
V roku 1948 začali v Brodskom stavať budovu školy, ktorú dali do užívania v septembri 1950. Škola nieslo meno Mareka Čulena a pred jej budovou odhalili v roku 1961 pomník M. Čulenovi v podobe busty na štíhlom podstavci. Autorom busty bol akademický sochár Ján Hučko. Po nežnej revolúcii pomník odstránili. V obci v roku 1992 zrušili aj pamätnú izbu M. Čulena, ktorá bola zriadená v kultúrnom dome.

 

Konštantín Palkovič: Obec Brodské, 1999, str. 188

 

Kamerové systémy