Na fasáde budovy MNV (dnes obecného úradu) vo Vrádišti bola pamätná tabuľa venovaná založeniu miestnej organizácie Komunistickej strany Československa. Bronzovú pamätnú tabuľu odhalili 23. mája 1971. V roku 1990 bola zložená dole (aj s pamätnou tabuľou oslobodenia obce Červenou armádou) a pravdepodobne aj zničená. Bol na nej nasledovný text: Vo Vrádišti bola založená miestna organizácia KSČ 8. januára 1922. Máj 1971.

 

Michal Kováč: Vrádište – obec s historicky zakoreneným hospodárstvom, Vrádište 2014, str. 137

Kamerové systémy