Novú farskú budovu v obci Unín začali stavať v roku 1997, nasledujúci rok už ju skolaudovali. Základný kameň fary posvätil pápež Ján Pavol II. 27. apríla 1997.

Pamätnú tabuľu, ktorá pripomenula posvätenie základného kameňa fary Jánom Pavlom II., umiestnili na jej fasáde pri jej dokončení v roku 1998.

 

Andrej Dermek (1914 - 2003), Unín
Obetiam 2. svetovej vojny, Unín
Pomník padlých, Unín
Oslobodenie Červenou armádou, Unín
Zosnulým poľovníkom, Unín
Kamerové systémy