Rodák zo Skalice absolvent Vysokej školy pedagogickej a VŠMU v Bratislave Vladimír Rusko v kariérnych začiatkoch sa uplatnil ako učiteľ základných škôl a osvetový pracovník. V bratislavskom rozhlase sa zamestnal v roku 1960 a strávil v ňom až do odchodu do dôchodku takmer 45 rokov. Vo funkcii slovesnoumeleckého režiséra dbal na pravopisnú čistotu a kultúru reči. Zrežíroval literárne a rozhlasové drámy a pre rozhlasové vysielanie adaptoval poéziu viacerých slovenských básnikov.
V prítomnosti rodiny a bývalých kolegov 11. septembra 2020 manželka Viera s rozhlasovým recitátorom Jozefom Šimonovičom odhalili Vladimírovi Ruskovi pamätnú tabuľu. Zároveň mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Skalice.

Ján Bábik: Pamätná tabuľa Vladimírovi Ruskovi, 14. 9. 2020, in: noveslovo.sk

Blízke pamätníky

Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy