V roku 1950 dala štátna moc fyzicky obsadiť kláštory na Slovensku a rehoľníkov presunula do internačných táborov. Salezián Titus Zeman bol v tej dobe na šenkvickej fare, rozhodol sa, že bude tajne prevádzať najmä mladých študentov cirkevných škôl do zahraničia, aby sa tam mohli doštudovať a stať sa kňazmi. Ešte v tom roku s tou myšlienkou aj navštívil saleziána Františka Revesa, ktorý viedol faru v Brodskom. T. Zeman sa postupne skontaktoval s dvojicou prevádzačov, s ktorými sa mu podarilo na nafukovacích člnoch previesť postupne dve skupiny cez rieku Moravu do Rakúska a odtiaľ do Talianska. Po druhej akcii sa 23. marca 1951 vrátil Zeman aj s jedným prevádzačom rovnakým spôsobom na Slovensko a zorganizoval tretiu výpravu. Bola to 22-členná skupina, ktorá sa 8. apríla zo Šaštína vydala k rieke v zlom počasí. Pri rozvodnenej rieke ale veľa členov skupiny stratilo aj poslednú odvahu o prechod a rozhodlo sa vrátiť. Pri návrate boli pochytaní pohraničníkmi a políciou. Účastníci výpravy boli odsúdení na dlhoročné tresty väzenia, Titus Zeman na 26 rokov. V roku 1964 bol prepustený na slobodu, v roku 1968 získal súhlas pre slúženie verejnej omše, ale už v roku 1969 zomiera.
Salezián František Reves (1911-1997) bol za kňaza vysvätený v roku 1942 v Taliansku. V roku 1945 pôsobil krátko v Michalovciach. Ako správca farnosti v Brodskom organizoval so saleziánskymi spolupracovníkmi počas nastupujúceho socialistického režimu v Československu úteky seminaristov, kňazov i laikov za hranice. S jeho pomocou ušlo vyše sto osôb, z toho 80 duchovných, prevažne saleziánov. V roku 1952 sám opustil krajinu a cez pôsobiská na rakúskych, nemeckých a talianskych farách sa dostal do Francúzska. Tam od roku 1959 až do smrti pôsobil ako misionár medzi krajanmi. V roku 1992 bol menovaný pápežským prelátom.
Potom, čo bola odhalená pamätná tabuľa F. Revesovi v rodných Šúrovciach (15. 10. 2017), bola odhalená aj pamätná tabuľa venovaná T. Zemanovi a F. Revesovi na fare v Brodskom 22. októbra 2017. Udialo sa to po uložení relikvie blahoslaveného T. Zemana v miestnom kostole. Tabuľu spoločne odhalili biskup Jozef Haľko a vedúci Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku kňaz Imrich Tóth.

 

Ľudovít Košík: Svedectvo o rokoch temna, 3. 5. 2018, in: www.priestornet.com

Kamerové systémy