Obec Chropov bola oslobodená 9. apríla 1945. Podľa portálu pamyat-naroda.ru po prechode frontu zostali v obci pochovaní štyria radoví vojaci z 13. gardového paradesantného pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Podľa výkazu ľudských strát jednotky boli vyradení z evidencie 10. apríla 1945, podľa iného výkazu strát boli pochovaní 9. apríla. Ich telá boli uložené v rade za sebou na severovýchodnom okraji obce pravdepodobne v spoločnej hrobovej jame. Začiatkom februára 1946 boli exhumované a prevezené na Slavín.

  • Dmitrij Tichonovič Mjeľčenko (Дмитрий Тихонович Мельченко) sa narodil v roku 1905 v Bielorusku v obci Streľsk (Белорусская ССР, Полесская обл., Наровлянский р-н, с. Стрельск; biel. Нароўля, Стрэльск). Do Červenej armády bol povolaný v roku 1944. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Valintinu Gavrilovnu Mjeľčenko z obce Streľsk. Naposledy slúžil v hodnosti vojaka ako strelec 13. gardového paradesantného pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol zaradený od 5. marca 1945. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Bol pochovaný na severovýchodnom okraji Chropova; 1. zo severu.
  • Michail Aljeksejevič Chomjakov (Михаил Алексеевич Хомяков) sa narodil v roku 1919 v Rusku v obci Toporovo pri meste Bronnicy (Московская обл., Бронницкий р-н, с. Торопово). Do Červenej armády bol povolaný v roku 1944 v Karagande v Kazachstane. Ako kontaktnú osobu uviedol otca Aljekseja Iľjiča Chomjakova z Toporova. Naposledy slúžil v hodnosti vojaka ako strelec 13. gardového paradesantného pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol zaradený od 6. marca 1945. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Bol pochovaný na severovýchodnom okraji Chropova; 2. zo severu.
  • Konstantin Aljeksejevič Injušin (Константин Алексеевич Инюшин) sa narodil v roku 1913 v Rusku pri meste Toťma (Вологодская обл., Тотемский р-н, д. В.-Толчима altern. В. Палашма). Do Červenej armády bol povolaný 28. augusta1941. Slúžil ako seržant v 740. streleckom pluku 217. streleckej divízie. K 3. marcu 1943 zostal nezvestný, chvíľu sa predpokladalo, že zahynul pri meste Žizdra a bol tam pochovaný. Ale už 9. marca ho hospitalizovali a 4. mája opakovane, po prepustení z nemocnice bol 19. mája 1943 zaradený do 371. streleckej divízie. (Osoba s rovnakými údajmi v hodnosti vojaka bola z dôvodu smrti v boji vyradená 2. decembra 1943 z 854 streleckého pluku, v zostave ktorej bola od 17. októbra 1943.) Ako kontaktná osoba bola v materiáloch dvakrát uvedená manželka Marija Vasiľjevna Injušinová, ktorá žila pri meste Chomolgory a raz sestra T. A. Trifonovová bydliskom v obci Kolodino v Jaroslavskej oblasti. Naposledy slúžil v hodnosti vojaka ako strelec 3. gardového paradesantného pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji, zahynul 9. apríla. Bol pochovaný na severovýchodnom okraji Chropova; 3. zo severu.
  • Abduli. Džumatejev (Абдулi. Джуматаев) sa narodil v roku 1905 v Kazachstane, asi v obci Ojtal pri meste Merki (Казахская ССР, Джамбулская обл., Меркенский р-н, Айтальский с/с). Do Červenej armády bol povolaný v roku 1942. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Meke Džumatajevovú z obce Ojtal. Naposledy slúžil v hodnosti vojaka ako strelec 13. gardového paradesantného pluku 1. gardovej paradesantnej divízie. Zo stavu jednotky bol vyradený 10. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Bol pochovaný na severovýchodnom okraji Chropova; 4. zo severu.

 

Kamerové systémy