Jozef Anton Škarnicel sa narodil na Morave vo Veselí nad Lužnicí prípadne v Pravoníne. Do Skalice prišiel v roku 1760 ako typograf z Olomouca, kde už nebol priestor pre vlastnú firmu. Pod svojim menom v Skalici tlačil najneskôr už od roku 1762, aj keď najskôr asi len v prenájme v Šulcovej tlačiarni. Tlačiareň sa stala jeho vlastníctvom až v roku 1769. V roku 1780 sa vracia do Olomouca a tlačiareň v Skalici prenechal synovi Františkovi Xaverovi, ktorý ju viedol až do smrti v roku 1839. Po ňom ju prevzali  jeho synovia Jozef a František (František odchádza a zakladá si tlačiareň v Trenčíne v roku 1862, ale si tam aj zmení meno na Sándor). Po Jozefovej smrti v roku 1877 tlačiareň viedli jeho dcéry a tlače označovali impresom tlačou dedičov J. Škarnicla. V roku 1896 odkupuje tlačiareň Jozef Teslík za 12 tisíc zlatých. Škarniclovská tlačiareň v Skalici bola najvýznamnejšou tlačiarňou v okolí až po Trnavu a Bratislavu a vyprodukovala veľa tlačí v domácom jazyku v dobe národného obrodenia.

Na dome (Škarniclovská ul. č. 12), kde Škarniclovci prevádzkovali tlačiareň je pamätná tabuľa. Bola odhalená pred rokom 1957. Jej autorom je J. Bárta.

 

Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch, Bratislava 1963, str. 106

Jozef Špetko: Dejiny škarniclovskej kníhtlačiarne v Skalici, Martin 1958

Blízke pamätníky

Kamerové systémy