Jozef Anton Škarnicel sa narodil na Morave vo Veselí nad Lužnicí prípadne v Pravoníne. Do Skalice prišiel v roku 1760 ako typograf z Olomouca, kde už nebol priestor pre vlastnú firmu. Pod svojim menom v Skalici tlačil najneskôr už od roku 1762, aj keď najskôr asi len v prenájme v Šulcovej tlačiarni. Tlačiareň sa stala jeho vlastníctvom až v roku 1769. V roku 1780 sa vracia do Olomouca a tlačiareň v Skalici prenechal synovi Františkovi Xaverovi, ktorý ju viedol až do smrti v roku 1839. Po ňom ju prevzali  jeho synovia Jozef a František (František odchádza a zakladá si tlačiareň v Trenčíne v roku 1862, ale si tam aj zmení meno na Sándor). Po Jozefovej smrti v roku 1877 tlačiareň viedli jeho dcéry a tlače označovali impresom tlačou dedičov J. Škarnicla. V roku 1896 odkupuje tlačiareň Jozef Teslík za 12 tisíc zlatých. Škarniclovská tlačiareň v Skalici bola najvýznamnejšou tlačiarňou v okolí až po Trnavu a Bratislavu a vyprodukovala veľa tlačí v domácom jazyku v dobe národného obrodenia.

Na dome (Škarniclovská ul. č. 12), kde Škarniclovci prevádzkovali tlačiareň je pamätná tabuľa. Bola odhalená pred rokom 1957. Jej autorom je J. Bárta.

 

Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch, Bratislava 1963, str. 106

Jozef Špetko: Dejiny škarniclovskej kníhtlačiarne v Skalici, Martin 1958

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy