Jednoduchý pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne v parčíku pri obecnom úrade vybudovali asi v roku 2019.

Pomník obetiam
I. II. svetovej vojny
z obce Vrádište
I. svetová vojna
1914 - 1918
II. svetová vojna
1939 - 1945
Jozef Novák
Ján Hasík
Michal Švorec
Ján Bystrický 1943
Pavel Gogola 1945
.

 

Kamerové systémy