Na bojiská 1. svetovej vojny narukovalo 172 mužov z Unína. Postavením pomníka padlým vojakom z obce v Uníne sa vážne zaoberali od roka 1928. Zaslúžili sa oň predovšetkým školský správca Alexander Flámik a starosta Severín Palkovič. Pomník padlých so súsoším vojakov a samostatnou postavou Krista posvätil 13. júna 1937 skalický dekan Tomáš Caban.
V roku 2003 bol pomník zreštaurovaný. Ďalšiu jeho obnovu vykonal v apríli 2016 Martin Horinka. Sochu Krista opieskoval, zvyšok pomníka stačilo len očistiť. Pomník penetroval náterom proti machom, odstránil drobné trhliny a domodeloval poškodené časti (nos vojaka, ruky Krista), nalepil odpadnutý porcelánový fotomedailón. Zvýraznil písmo a pomník pokryl ochrannou vrstvou proti zvetrávaniu kameňa. Obec dala upraviť predzáhradku a natrieť kovanú ohrádku. Pomník padlých bol po obnove posvätený 4. mája 2016.

 

ŠTEFAN FODOR
1884 – 1914
ONDREJ MALÍK
1892 – 1914
ALEXANDER OVEČKA
1891 – 1914
LADISLAV PECHA
1890 – 1914
JOZEF REHÁK
1879 – 1914
MARTIN DERMEK
1881 – 1915

ŠTEFAN MATEJOVIČ
1885 – 1915
ANTONÍN MAREŠ
1894 – 1915
JÁN SLÁDEK
1881 – 1915
JAKUB ŠTEPÁNIK
1896 – 1915
IGNÁC ELBERT
1886 – 1916
LUDEVÍT VARMUŽA
1895 – 1916

JOZEF DRÚŽEK
1880 – 1917
ANTONÍN REHÁK
1889 – 1914
JÁN PECHA
1880 – 1917
JÁN DOBIAŠ
1869 – 1918
IMRICH HORVÁT
1885 – 1925
NORBERT BERGER
1892 – 1918

ŠEBASTIAN DANIEL 1893 – 1914
SEVERIN LIPAR 1891 – 1914
ARMIN LANDESMANN 1898 – 1917
JURAJ HAVLÍK 1892 – 1915
AUGUSTIN MATULA 1895 – 1915

MEDARD POLÁK 1895 – 1915
ANTONÍN VEIS 1878 – 1915
TOMÁŠ VÁVRA 1890 – 1915
MIKULÁŠ VLK 1894 – 1915
IMRICH DRÚŽEK 1891 – 1916

JÁN VŔBA 1897 – 1917
ALOJZ ŽIDEK 1895 – 1918
REHOR TOMÁNEK 1891
ŠTEFAN VÁVRA 1873

 

Na pomníku je 32 mien, podľa obecnej kroniky zahynulo 31 vojakov, avšak M. Hoferka z nich uvádza len 29 mien a medzi nimi aj Šebastiána Poláka (toho bez doplňujúcich dát). Na pomníku sú ním nespomenuté mená Šebastián Daniel, Ján Sládek, Mikuláš Vlk a Imrich Horváth.
Čatár Andrej (Ondrej) Malík, Alexander Ovečka, Jozef Rehák, Martin Dermek, Augustín Matula, Štefan Matejovič, desiatnik Jozef Drúžek, Anton Rehák a Ján Pecha zahynuli v Rusku. Ľudovít (Ladislav ?) Pecha zahynul v Srbsku. Armin Landesmann zahynul na Bukovine. Anton Mareš, nadporučík Norbert Berger a Ján Vŕba zahynuli v Taliansku. Ignác Elbert zahynul v Albánsku. Ján Dobiáš zahynul ako legionár v Amerike.
Nasledujúca skupina vojakov má rozdielne zaznamenané údaje na pomníku a v kronike.
Štefan Fodor zostal vo veku 32 rokov nezvestný v Rusku. Jakub Štepánik zahynul v roku 1917 v Taliansku vo veku 21 rokov. Ľudovít Varmuža zahynul v roku 1916 v Rusku vo veku 19 rokov. Medard Polák zahynul v roku 1914 v Rusku vo veku 23 rokov. Tomáš Vávra zahynul v roku 1915 v Rakúsku vo veku 22 rokov. Alojz Židek zahynul v roku 1918 v Taliansku vo veku 23 rokov. Gregor (Rehor) Tománek zahynul v roku 1914 v Rusku vo veku 26 rokov. Severín Lipar, Juraj (?) Havlík, Nathan Weiss (Antonín Veis ?), Imrich Drúžek a Štefan Vávra zostali nezvestní.
Na pomníku chýba vojak 72. pešieho pluku Heinrich Katz, nar. v Uníne v roku 1889, ktorý padol 13. augusta 1914 na srbskej fronte.
Jakub Štepánik má na unínskom cintoríne spomienkovú tabuľu na hrobe svojej matky. Zahynul 13. júna 1917 v nemocnici v Budapešti po zranení z talianskeho frontu, ktoré utrpel 22. mája 1917.

 

Martin Hoferka: Prvá svetová vojna (podľa obecnej kroniky), in: Unínske noviny 2/2004, str. 15-18;
Peter Brezina: Obete a pamätníky 1. svetovej vojny, in: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 236

Andrej Dermek (1914 - 2003), Unín
Obetiam 2. svetovej vojny, Unín
Základný kameň fary - Ján Pavol II., Unín
Oslobodenie Červenou armádou, Unín
Zosnulým poľovníkom, Unín
Kamerové systémy