Pomník padlých v Radošovciach s kompozíciou viacerých sôch navrhla a zhotovila kamenárska firma Sojáka zo Strážnice. Menoslov vojakov z obce, padlých na bojiskách 1. svetovej vojny, dopĺňali fotomedailóny, z ktorých sa do dnešnej doby zachovalo len niekoľko. K menám Michala Polláka a Stanislava Tokoša je priradená rovnaká fotografia. Zrejme nepôjde o omyl, pretože to nie je ojedinelý jav a vyskytuje sa aj na iných pomníkoch padlých.
Na pamätnej tabuli je 22 mien vojakov, z ktorých štrnásti boli hasičmi. Hasičský zbor v obci sa obnovil v roku 1927 a už v nasledujúcom roku organizoval neúspešnú verejnú zbierku na zamýšľaný pomník padlých. K zámeru sa hasiči vrátili v roku 1936, kedy si dali záväzok vybudovať pomník padlých k 10. výročiu založenia zboru a započali s novou zbierkou. Zadovážiť predpokladaných 17 tisíc korún sa im podarilo trochu neskôr. Pomník padlých sa tak odhaľoval až v roku 1938 pri 20. výročí konca vojny a vzniku republiky. Na pomník bola po roku 1945 osadená pamätná tabuľa s menoslovom obetí z obce v 2. svetovej vojne. V roku 2012 dal pomník obnoviť Jozef Šimek z obce.

VRÁTI SA? JEJ NÁDEJ SA NESPLNILA, ALE SPLNILA SA NÁDEJ NÁRODA. NA VEČNÚ PAMÄŤ PADLÝCH VO SVETOVEJ VOJNE V R. 1914 – 1918

 

EDUARD FLAJŽÍK
1884-1914
KRISTIAN POLLÁK
1888-1914
KONRÁD TURAN
1884-1914
MICHAL POLLÁK
1894-1915
TOMÁŠ POBUDA
1893-1915
KAROL KUČERA
1894-1915
FRANTIŠEK KUDLÁČ 1882-1914
TOMÁŠ MILOTA 1886-1914

JÁN RYBECKÝ
1892-1915
ARTÚR KOHN
1895-1915
ŠTEFAN DVORSKÝ
1885-1915
ANTONÍN RAJČÁK
1896-1916
IGNÁC KUDLÁČ
1885-1916
STANISLAV TOKOŠ
1893-1917
AMBROZ ŠEVČÍK 1891-1915
JÁN ČMARADA 1887-1916

TOMÁŠ MIKULA
1895-1917
HURBAN CAFAL
1887-1917
ŠTEFAN ŠKADRA
1897-1917
ŠTEFAN KOČÁRIK
1894-1917
MIKULÁŠ IVÁNEK
1876-1917
HURBAN TOKOŠ
1883-1918
.
.

 

Felix Pobuda: Vinohrady – útočište obyvateľov Radošoviec počas prechodu frontu, in: Záhorie 4/2000, str. 20;
Peter Brezina: Hasiči na Záhorí a myjavsko-brezovských kopaniciach 1875 - 2010, Senica, Skalica, Myjava, Malacky 2010, str. 191;
Peter Brezina: Obete a pamätníky 1. svetovej vojny, in: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 176

Na cintoríne v Radošovciach je pochovaný vojak Štefan Škadra. Podľa nápisu z náhrobného pomníka zomrel vo veku 20 rokov 26. júna 1917 v Kepčínskom špitále a bol prevezený do svojho bydliska.

Kamerové systémy