V roku 1928 obecné zastupiteľstvo ustanovilo výbor pre postavenie pomníka padlých. Jeho tajomníčkou bola Hedvika Klammerová. Pomník postavila zo zbierky obyvateľov kamenárska dielňa Sojáka zo Strážnice. Jeho posviacka, naplánovaná na 22. septembra 1937, sa pre úmrtie československého prezidenta T. G. Masaryka preložila a vykonala 3. októbra 1937. Výtvarnou zložkou pomníka je súsošie vojaka nad zomierajúcim spolubojovníkom so sprievodnou postavou Ježiša Krista. Na podstavci je pamätná tabuľa s menoslovom padlých vojakov z obce. K niektorým menám priradené fotomedailóny sa zachovali len sporadicky. Po roku 1945 doplnili pomník o dvojdielnu pamätnú tabuľu s menami obetí 2. svetovej vojny z obce.

 

TEODOR BAJAN
1895 – 1916
TOMÁŠ CALETKA
1891 – 1914
KAROL GRŇA
1894 – 1916

 

ŠTEFAN HYŽA 1874 – 1917
CYPRIAN HUBENÝ 1891 – 1915
FRANT. HOSTINSKÝ
JÁN JURKOVIČ 1887 – 1916
IMRICH KLANDUCH 1881 – 1914

IGNÁC HLADKÝ
1898 – 1916
JÁN HLADKÝ
1916
MARTIN KOLLÁR
1878 – 1915

 

JÁN MAŇÁK 1870 – 1914
MAREK MLČOCH 1890 – 1914
ŠTEFAN MOLEK
ONDREJ OVEČKA 1890
MICHAL POLÁK 1891

 ALEXANDER PODRAZIL
1880 – 1918
IMRICH VANEK
1888 – 1915
ŠTEFAN VÁVRA
1884 – 1919

 

IGNÁC SLOBODA 1882
VIKTOR ŠULC 1897
ŠTEFAN ŠOLTYZ
JÁN STEPÁNIK
ŠTEFAN VAŠEK 1879

 

Cyprian Hubený má v obci na pamiatku od rodičov venovanú sochu Božského srdca. Marek Mlčoch má v obci na pamiatku od rodičov venovanú sochu sv. Mareka evanjelistu.

 

Peter Brezina: Obete a pamätníky 1. svetovej vojny, in: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 172

Kamerové systémy