Iniciátorom pomníka padlých v Radimove bol podľa obecnej kroniky Ján Masaryk. V roku 1928 obecné zastupiteľstvo ustanovilo výbor pre postavenie pomníka padlých. Jeho predsedom sa stal starosta Ján Molek, tajomníčkou správkyňa školy Hedvika Klammertová a pokladníkom legionár Ján Jurkovič. Pomník zhotovila a postavila moravská kamenárska firma Soják zo Strážnice za 8 tisíc korún, 5 tisíc poskytla obec, zvyšok sa získal v zbierke. Pomník bol postavený pred domom školského bytu, aj keď sa vážne uvažovalo o jeho osadení pred kostolom. Odhalenie naplánované na 22. septembra 1937 bolo pre úmrtie československého prezidenta T. G. Masaryka preložené a uskutočnilo sa 3. októbra 1937. Pre nesúhlasné stanovisko cirkevného úradu sa nekonala posviacka pomníka. Slávnosť sa začala omšou za padlých vojakov, nasledoval sprievod od kostola k pomníku. Pred ním mal hlavný príhovor profesor skalickej obchodnej školy Emanuel Kosík. Vystúpil školský spevácky zbor pod vedením H. Klammertovej, účastníkmi podujatia boli členovia hasičského zboru v rovnošatách. Na podstavci pomníka bola osadená pamätná tabuľa s menoslovom padlých vojakov z obce. Fotomedailóny boli priradené len k niektorým menám, do dnešnej doby sa zachovali sporadicky.
V roku 1946 dal Spolok mladých demokratov a Zväz vojakov Slovenského národného povstania pomník opraviť a doplniť o nové pamätné tabule. Sú na nich mená miestnych vojakov, padlých v 2. svetovej vojne a obetí prechodu frontu z obce. Prácu zrealizoval chropovský kamenár Tesar, obnova pomníka si vyžiadala 7500 korún. Pri obnovenom pomníku 27. septembra 1946 celebroval svätú omšu správca farnosti Jozef Hrčka, ktorý pomník posvätil. Na podujatí vystúpili s prejavmi členovia spoločenských organizácií, hudobný zbor z Radošoviec. Čistý zisk z nasledujúcej večernej zábavy v potravnom družstve bol venovaný na opravu pomníka.

 

TEODOR BAJAN
1895-1916
TOMÁŠ CALETKA
1891-1914
KAROL GRŇA
1894-1916
 
ŠTEFAN HYŽA 1874-1917
CYPRIAN HUBENÝ 1891-1915
FRANT. HOSTINSKÝ
JÁN JURKOVIČ 1887-1916
IMRICH KLANDUCH 1881–1914

IGNÁC HLADKÝ
1898-1916
JÁN HLADKÝ
1916
MARTIN KOLLÁR
1878-1915
 
JÁN MAŇÁK 1870-1914
MAREK MLČOCH 1890–1914
ŠTEFAN MOLEK
ONDREJ OVEČKA 1890
MICHAL POLÁK 1891

ALEXANDER PODRAZIL
1880-1918
IMRICH VANEK
1888-1915
ŠTEFAN VÁVRA
1884-1919
 
IGNÁC SLOBODA 1882
VIKTOR ŠULC 1897
ŠTEFAN ŠOLTYZ
JÁN STEPÁNIK
ŠTEFAN VAŠEK 1879

 

Cyprian Hubený má v obci na pamiatku od rodičov venovanú sochu Božského srdca. Marek Mlčoch má v obci na pamiatku od rodičov venovanú sochu sv. Mareka evanjelistu.

 

Pamätná kniha obce Radimov (1934 - 1961), str. 63-65, 198, 199;
Peter Brezina: Obete a pamätníky 1. svetovej vojny, in: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 172

Vitalij Nikolajevič Antropov († 1945), Radimov
Oslobodenie Červenou armádou, Radimov
Obetiam 2. svetovej vojny, Radimov

Kamerové systémy