Močidľany boli do roku 1959 samostatnou obcou. Majú svoj vlastný pomník padlých v 1. svetovej vojne pred kostolom v Močidľanoch. Postavili ho kamenári Beck - Soják zo Strážnice. Na pamätnej tabuli sa nezachovali žiadne fotomedailóny. V roku 2014 bol pomník opravený. Nižšie prinášame doplňujúce informácie o padlých vojakov z Popudinských Močidlian, ktoré publikoval M. Hoferka.

 

K ÚCTE PAMIATKY PADLÝCH

VO SVETOVEJ VÁLKE

1914 – 1918

VENUJÚ SPOLUOBČANIA.  

 

HELT JOZEF

1897-1918

HOLLÝ JOZEF

1891-1914

CHANEČKA ŠTEFAN

1884-1914

KOCÁK IMRICH

1879-1915

MACHLICA MICHAL

1890-1918

MALÍK MICHAL

1895-1918

MANDELÍK KORNEL

1884-1915

MATUŠČÍK VIKTOR

1896-1914

MIKULA ŠTEFAN

1873-1917

NEMČOVSKÝ IMRICH

1893-1915

SENTEŠI EMIL

1885-1915

ŠPETA KLIMENT

1874-1915

VAŠEK FILIP

1882-1914

 

 

  • Štefan Chanečka, pešiak 72. pešieho pluku, padol 23. novembra 1914 pri obci Maljen na srbskom fronte po zásahu guľometom.
  • Jozef Hollý padol tamtiež o tri dni neskôr.
  • Imrich Kocák sa narodil podľa zoznamu odvedencov v roku 1880 (na pomníku 1890). Bol vojakom 15. honvédskeho pešieho pluku na ruskom fronte, kde sa 15. mája 1915 stratil. V roku 1926 ho úradne vyhlásili za mŕtveho.

Na pomníku padlých nie sú nasledovní vojaci z Močidlian.

  • Karol Špírek zomrel ako zajatec 31. augusta 1918 v poľnej nemocnici v ruskom Proskove. Narodil sa v roku 1871 na Morave, ale po otcovi Jánovi prislúchal do Močidlian.
  • Anton Sprušanský (*1880) zomrel v júni 1916 na následky zranení vo vojenskej nemocnici vo Viedni.
  • Jozef Sprušanský (*1884) zomrel 6. novembra 1918 na následky zranení vo vojenskej nemocnici vo Viedni.
  • Pavol Brdečka (*1888) bol v decembri 1918 úradne vyhlásený za mŕtveho.

V obci Popudiny pomník padlých nevznikol. Nie je známy ani úradný zoznam padlých z Popudín.

  • Individuálny pomník v tvare kríža má v obci Ján Vojtek. Padol 11. októbra 1918 v Albánsku.
  • Augustín Gogola, vojak 90. pešieho pluku, padol 4. júla 1915 u Zastarka na ruskom fronte.
  • Vojnový navrátilec Ján Balážik priniesol so sebou informáciu o tom, že jeho kamarát a spolubojovník Prokop (*1897), slobodník 71. pešieho pluku, padol 16. júna 1918 v Taliansku pri Piave a jeho telo hodili do rieky.

Martin Hoferka: Popudinské Močidľany od roku 1850 do súčasnosti, in: Popudinské Močidľany – Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 70, 71

Kamerové systémy