Pomník padlých v Petrovej Vsi má dve pamätné tabule s menoslovmi padlých vojakov z obce a z blízkeho Letničia. V oboch obciach prebehla v roku 1936 spoločná zbierka na pomník, ktorá vyniesla celkom 14 287 korún. Ku každému menu na pomníku bol priradený fotomedailón, ale do dnešných čias sa nezachoval ani jeden. Nad každou z tabúľ bolo dodatočne dotesané meno vojaka. Na valcovitom podstavci pomníka je vytesaný zakladateľský nápis PAMIATKE PADLÝCH HRDINOV VO SVETOVEJ VOJNE 1914 – 1918 VENUJÚ SPOLUOBČANIA 1936. Pomník zhotovil kamenár Soják zo Strážnice za 11,5 tisíc korún. Kovaná ohrádka okolo neho je dielom petroveského zámočníka Jána Čížeka. Pomník padlých odhalili 12. septembra 1936 vo večerných hodinách a nasledujúci deň ho vysvätil kňaz Eugen Filkorn. V neskoršom období bola na pomník osadená tabuľa s menami dvoch vojakov, padlých v dobe 2. svetovej vojny.

 

PETER DVORSKÝ

1883 – 1914

 

PETER ALBRECHTA

1885 1915

RUDOLF BALÁŽ

1898 1917

VENDELÍN BEŇA

1894 1918

JOZEF BUČEK

1897 1918

FLORIÁN DUCHOSLAV

1883 1915

LADISLAV HRUBŠA

1888 1914

RUDOLF HRUBŠA

1898 1917

ĽUDOVÍT JAKUBÁČ

1887 1915

MARTIN JAKÚBEK

1886 1917

ŠIMON KOTVAN

1887 1914

VIKTOR LÁBSKY

1890 1914

LADISLAV MATULA

1878 1915

VÁCLAV MALÍK

1869 1920

GAŠPAR MEDLEN

1897 1916

MIKULÁŠ PÍPA

1878 1916

RYBECKÝ PETER

1879 1918

 

LEOPOLD POCHYLÝ

1883 1917

JÁN RAMPÁČEK

1884 1915

ŠTEFAN RAMPÁČEK

1887 1915

ĽUDOVÍT SALAÍ

1884 1916

ANDREJ SOLÁRIK

1893 1915

IMRICH SOLÁRIK

1880 1915

AMBROZ SMOLINSKÝ

1888 1916

JOZEF SUROVÝ

1879 1915

GAŠPAR ŠEBA

1878 1915

MATEJ ŠEDIVÝ

1890 1915

ŠTEFAN ŠIMEK

1886 1915

GABRIEL ŠTEPÁNIK

1885 1919

FERDINAND VÉPY

1890 1914

PAVEL VŔBA

1873 1916

MICHAL ZÁMEČNÍK

1877 1914

 

Na cintoríne v obci je na tabuli náhrobku manželky Justíny zaznamenané (pravdepodobne len ako spomienka) meno Ladislava Matulu (Tu v Kristu Pánu odpočívajú manželia MATULOVI LADISLAV *1878 padol na ruskom fronte r. 1915. JUSTÍNA ROD. RYBECKÁ *1882 +1958. Odpočívajte v pokoji sveta toho po boji, za vaše práce a starosti Boh vám daj večnej radosti.).

 

Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 57, 58;
Petrova Ves - Elektronická kronika 1931-1940, 11. 8. 2011, in: petrovaves.sk

Kamerové systémy