V bojoch 1. svetovej vojny padlo 66 občanov Kopčian. Katolícka časť obce sa rozhodla postaviť im pomník padlých pred kostolom, ale len pre súvercov. Z toho dôvodu preto opomenuli padlých evanjelických vojakov v celkovom počte 11. Mená padlých vojakov sú na pomníku na troch pamätných tabuliach. Pomník zhotovil K. Anděl zo Strážnice.

 

Vladimír Grigar: Kopčany v 20. storočí, in: Kopčany – dejiny obce, Kopčany nedatované, str. 22;

Pozn.: Podľa V. Grigara by malo byť na pamätnej tabuli 55 mien, je ich však 58.

1875    1916
MARTIN BARTOŠÍK

1879    1914
PAVEL BOLEBRUCH

1892    1915
MICHAL BRUNOVSKÝ

1890    1914
ŠTEFAN DAMBORSKÝ

1891    1915
JOZEF DUBECKÝ

1880    1914
PAVEL DUCHOSLAV

1882    1916
MICHAL FIŠER

1876    1916
MARTIN HANZALÍK

1878    1918
EDUARD SUCHÝ

1873   1915
ŠTEFAN PAVELKA

1884    1915
RUDOLF MAREČEK

1891    1917
GOTFRID LUKOVSKÝ

1875    1916
PAVEL KUKLIŠ

1898    1919
ŠTEFAN KLEMON

1882    1918
MICHAL HRUŠECKÝ

1882    1917
MAREČEK FRANTIŠEK

1881    1915
MICHAL DUBECKÝ

1891    1916
MARTIN HANZALÍK

1879    1914
ONDREJ HODAŇ

1894    1915
LADISLAV MELLNER

1872    1915
JÁN MÁČAL

1872    1918
PAVEL STÚPAL

1898    1917
JOZEF ŠTEFANČÍK

1887    1916
PAVEL HANZALÍK

 

1893    1917
PAVEL VLK

 1895    1916
LUD. NOSIAN

1875    1917
LUD. FILIP
MATUŠ FAGAN
ŠTEF. KARAS
ŠTEF. KOCÁK
LUD. KUKLIŠ
JÁN MEDLEN
MATĚJ MASARYK
JÁN MASARYK
IMR. MASARYK
ŠTEF. MITURA
LUD. OŽVOLDÍK
MICH. VAŠEK
KLIM. VANEK
ŠIM. ZAŇÁT
ŠTEF. ŽAMPAČEK 
1890-1915
1887-1914
1879-1915
1890-1914
1892-1917
1880-1917
1892-1917
1896-1916
1893-1916
1883-1917
1883-1915
1896-1917
1874-1916
1892-1918

 

 1897    1918
AUG. TURZÍK
1893    1914
MAR. TURZÍK 
1889    1917
JOS. TURZÍK
 LUDOV. APEL
PAV. DUCHOSLAV
JÁN DUJSÍK
LUD. DUBECKÝ
KAROL GULÁŠ
PAV. HANZALÍK
JOS. HLAVÁČ
MICH. HREBENÁR
JÁN IVAN
MART IVAN
PAV. IVAN
PAV JURAČKA
ŠTEF. JURAČKA
MICH. JURČEK
1882-1915
1882-1916
1878-1914
1895-1915
1894-1915
1887-1916
1890-1915
1895-1916
1879-1916
1890-1916
1889-1917
1889-1915
1887-1915
1881-1916
Oslobodenie Červenou armádou, Kopčany
Zosnulým občanom a rodákom, Kopčany
Padlým červenoarmejcom, Kopčany
Padlým antifašistom, Kopčany
Dom rodičov T. G. Masaryka, Kopčany
Ján Damborský (1880 - 1932), Kopčany
Kamerové systémy