Na bojiskách 1. svetovej vojny bojovalo vyše 500 mužov z obce Gbely. Z nich sa vyše 70 už nevrátilo. Tretina padla do zajatia, časť z nich prešla k legionárom. V légiách bojovalo 40 mužov z obce, z toho veľkú časť tvorili gbelskí vysťahovalci v Amerike, dvaja legionári zahynuli.
Pomník padlých v Gbeloch bol postavený krátko po druhej svetovej vojne, preto má na svojich piatich pamätných tabuliach z čierneho mramoru zoznamy padlých vojakov oboch svetových vojen a obetí z radov obyvateľov, ktorí zahynuli počas prechodu frontu 2. svetovej vojny. Tabule boli pôvodne osadené na sprievodnom múriku. Pri úprave terénu pred kostolom múrik zrušili a tabule preložili na zadnú stenu pomníka. Pomník odhalili 24. októbra 1948. Sochársku časť zhotovili v dielni Sojáka v Strážnici a kamenársku časť vybudovala firma z Rohatca. V roku 2021 bol pomník zrenovovaný.
Na tabuliach z 1. svetovej vojny chýbajú mená Pavadaj Jozef (*1876 Gbely-Adamov, zomrel v roku 1914 v nemocnici v Trenčíne) a Pecha Ľudovít (*1890 Gbely, zomrel v roku 1914 na následky zranenia zo srbskej fronty v nemocnici na Slovensku) a neboli na ne zaznamenané ani mená občanov židovskej (Arnold Fanto) a rómskej (Tomáš Daniel) národnosti.

 

 + 1914 – 1918

BÍLEK JOZEF 1878 1915
BRUNOVSKÝ JAKUB 1894 1916
BLAHA ŠTEFAN 1874 1916
BARTAL TEODOR 1895 1918
BREZOVSKÝ FRANTIŠEK 1889 1915
DÚBRAVA MICHAL 1887 1914
DUBECKÝ PAVEL 1885 1918
FÁDLIK MICHAL 1894 1916
HRUŠECKÝ VALENT 1878 1915
HRAZDIL LADISLAV 1896 1916
HRAZDIL JOZEF 1875 1916
HASPRUNSKÝ MICHAL 1895 1916
HYŽA KONŠTANTÍN 1888 1918
HOLLÝ MICHAL 1890 1916
HEKL ALBERT 1877 1915
HORINKA VENDELÍN 1876 1916
HAZLINGER VALENT 1885 1914
HAZLINGER FRANTIŠEK 1892 1914
JURIGA ĽUDOVÍT 1889 1917
JURIGA VINCENC 1898 1917
JURIGA LADISLAV 1897 1916
JUREŇA TOMÁŠ 1876 1915
KOLLÁR ĽUDOVÍT 1884 1915
KOCÁK ŠTEFAN 1890 1914
KOLLÁR JÁN 1900 1918
KOLLÁR VALENT 1880 1915
KNOTEK JÁN 1893 1918
KLANDÚCH IMRICH 1881 1914
KOBYLÝ JÁN 1880 1915
KORIČANSKÝ JÁN 1882 1918
KOCÁK JÁN 1870 1918
KOMÁČEK JOZEF 1889 1917
LORENC MARTIN 1888 1917
LORENC VIKTOR 1894 1916

+ 1914 – 1918
    
LOKAJÍČEK FILIP 1894 1916
MALÍK ŠTEFAN 1872 1915
MARTINKOVIČ JÁN 1886 1915
MARTINKOVIČ LADISLAV 1891 1917
MORÁVEK LADISLAV 1893 1921
MARTINKOVIČ ŠTEFAN 1892 1916
MLČOCH LADISLAV 1894 1916
MEDLEN JAKUB 1898 1918
MOKROHAJSKÝ ŠTEFAN 1882 1915
MACÁNEK LADISLAV 1895 1915
NEMEC MICHAL 1889 1916
OLŠA TOMÁŠ 1895 1917
PARADEISER JOZEF 1876 1914
PETRÁNEK JÁN 1888 1915
PÚCEK MARTIN 1873 1916
PETRÁŠ JÁN 1883 1918
PRÁTH JÁN 1893 1915
ROT JOZEF 1888 1916
ŠMIDA TOMÁŠ 1894 1918
ŠMIDA JÁN 1893 1915
ŠVRČEK MARTIN 1898 1917
ŠVRČEK ANTON 1881 1917
ŠIMEK LAURINEC 1894 1915
TOMAŠOVIČ VALENT 1874 1916
TOMEČEK JOZEF 1875 1914
UHRINEC KAROL 1897 1915
UHRINEC FRANTIŠEK 1897 1922
UHRINEC JÁN 1891 1917
UHRINEC ANTON 1893 1915
VÁVRIK JÁN 1875 1914
VESELÝ JÁN 1900 1918
VESELÝ JÁN 1883 1918
ŽÍDEK LADISLAV 1893 1915

 

+ 1939 – 1945

BORUTA JOZEF 1922 1944
BORY ŠTEFAN 1918 1942
BARKOCZY JÁN 1937 1945
FRANCZEN BERICH 1924 1945
HURBAN RUDOLF 1922 1945
KOCÁK JOZEF 1909 1945
MUNDA IMRICH 1919 1941
POLÁK JAKUB 1914 1945
ŽÍDEK LADISLAV 1925 1945
BOLEBRUCH KONŠTANTÍN 1925 1945

+ ZA PRECHODU FRONTY :

BOLEBRUCH FRANTIŠEK 1925 1945
DANIEL JÁN 1926 1945
DANIEL VAVRINEC 1936 1945
DANIELOVÁ KATARINA 1874 1945
HURBAN GÁBRIEL 1888 1945
HRAZDILOVÁ LUDMILA 1880 1945
KRALOVIČOVÁ TEREZIA 1901 1945
KYSELY KORNEL 1910 1945
VANĚK AUGUSTIN 1930 1945
VLK FERDINAND 1906 1945 

 

MATEJ KOCÁK
*30. XII. 1882 GBELY
+4. X. 1918 SANT MIHIEL – FRANCÚZSKO
SERŽANT US MARINE CORPS
HRDINA I. SVETOVEJ VOJNY

 

Peter Brezina: Bojovníci z mesta Gbely, in: Gbelan 11/2014, str. 21-23;
Miroslav Čársky: Pomník padlých prešiel opravou, in: Gbelan 8/2021, str. 3

Nenarodeným deťom, Gbely
Herman Grünmandl (1865 - 1939), Gbely
ZINC, Gbely
Výsadkári ZINC, Gbely
1. ropný vrt, Gbely
Ján Juriga (1806 - 1888), Gbely
Jozef Čársky (1886 - 1962), Gbely
Ján Medlen (1870 - 1944), Gbely
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Gbely
Kamerové systémy