Organizácia Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja nechala zhotoviť pamätnú tabuľu venovanú politickým väzňom komunistického režimu, ktorú odhalili 17. novembra 2016 v Popudinských Močidľanoch. Pamätná tabuľa je osadená v miestnej časti Popudiny na domčeku, ktorý obec plánuje pretvoriť na spoločenské centrum pre seniorov, prípadne na múzeum tradícií.

??: Odhalenie pamätnej tabule, in:www.popudinskemocidlany.sk

Pomník padlých, Popudinské Močidľany
Obetiam 2. svetovej vojny, Popudinské Močidľany
Oslobodenie Červenou armádou, Popudinské Močidľany

Kamerové systémy