Organizácia Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja dala zhotoviť pamätnú tabuľu venovanú politickým väzňom komunistického režimu, ktorú odhalili 14. novembra 2016 v Popudinských Močidľanoch. Pamätná tabuľa bola osadená v miestnej časti Popudiny na pôvodne rodinnom dome č. 199. Dom sa od roku 2020 stal prístavbou komunitného centra obce, ktoré dokončili v roku 2022. Tabuľa bola dočasne odložená a na budove komunitného centra ju opätovne inštalovali 14. novembra 2022.

Dana Žúrková: Opätovné odhalenie pamätnej tabule, in: Obecný hlásnik 4/2022, str. 8

Kamerové systémy