Účastníci povstania rokov meruôsmych, čáčovský richtár M. Bartoň a V. Bemert (Pimert) z Moravy boli popravení 13. októbra 1848 a koválovecký mlynár P. Svatík a F. Kapitáň z Moravy boli popravení 18. októbra toho roku na popravisku, ktorého miesto bolo údajne zvolené tak, aby ho na výstrahu mohol sledovať aj Jozef Miloslav Hurban z fary v Hlbokom. Telá popravených boli zakopané pod šibenicou. Až v júni 1849 boli ich pozostatky prevezené a riadne pochované na cintoríne v Senici do spoločného hrobu.

Pri kostole odhalili v roku 1948 pamätník popraveným P. Svatíkovi a F. Kapitáňovi. Pamätník je z nahrubo opracovaného lomového kameňa. V náznakoch je na ňom stvárnený slovenský dvojkríž na trojvrší, pod ktorým je vsadená pamätná tabuľa venovaná slovenským martýrom.

 

OBETIAM POVSTANIA,

POPRAVENÝM dňa 18. X. v SENICI.

1848 – 1948

PAVOL SVATÍK

FRANTIŠEK KAPITÁŇ.

 

Kamerové systémy